Wat is digitale geletterdheid en wat betekent het voor je kind?

Als ouder herinner je je vast nog goed de tijd zonder internet. Maar tegenwoordig gebeurt bijna alles online, van bankzaken tot sociale contacten. Daarom is digitale geletterdheid heel belangrijk. Wat is dit eigenlijk, wat betekent het voor je kind en hoe gaan scholen ermee om? Dat lees je in deze blog.

Wat is digitale geletterdheid?

Heel algemeen gezegd bestaat digitale geletterdheid uit alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om in de digitale samenleving goed mee te doen. Het gaat daarbij om:

  • Kennis opdoen over digitale technologie
  • Omgaan met digitale technologie
  • De mogelijkheden van digitale technologie kritisch en bewust gebruiken
  • Kansen en risico’s inschatten van het gebruik van digitale technologie

Hier hoort ook bij dat je kind een passende houding ontwikkelt. Dat zorgt ervoor dat hij of zij goed omgaat met ingewikkelde situaties die je op meerdere manieren kan opvatten. Hierdoor leren kinderen ook om samen te werken aan een gezamenlijk doel en actief op zoek te gaan naar nieuwe kennis en mogelijkheden.

De 4 domeinen van digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid bestaat uit 4 domeinen. Die maken de digitale basisvaardigheden concreet. Dit zijn de 4 domeinen en wat ze betekenen voor je kind:

  • Praktische ICT-vaardigheden Deze vormen de basis voor de andere 3 domeinen. Het zijn de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om een computer, tablet en smartphone te gebruiken. Je kind leert hoe de apparaten (hardware) en programma’s (software) werken. Zo gaat hij of zij bijvoorbeeld aan de slag met een werkstuk in Word, een presentatie in PowerPoint en berekeningen in Excel.
  • Digitale informatievaardigheden Hierbij leert je kind om informatie op te zoeken, te selecteren en te gebruiken. Hij of zij bepaalt de juiste zoektermen en ziet het verschil tussen feitelijke informatie en meningen. Google en omgaan met Google-tools spelen hier een grote rol in. Ook leert je kind zien wat (on)betrouwbare bronnen zijn, zodat hij of zij weerbaar is tegen nepnieuws en desinformatie.
  • Mediawijsheid Dit betekent dat je kind kritisch en bewust omgaat met digitale media. Hij of zij wordt zich bewust van informatiebronnen en kijkt hier kritisch naar. Denk bijvoorbeeld aan berichten op social media en wat wel en niet verstandig is om zelf te delen. Verder vallen online privacy, veiligheid en verslaving onder mediawijsheid. Ook leert je kind te reflecteren op zijn of haar eigen mediagebruik.
  • Computational thinking Hierbij leert je kind hoe een computer denkt en hoe hij of zij problemen met een computer oplost. Dit is eigenlijk de basis van informatica. Je kind leert op een leuke manier hoe programmeertaal in elkaar zit en hoe je zelf programmeert met HTML en Python. Met deze kennis maakt hij of zij bijvoorbeeld een eenvoudige webpagina en lost in kleine stapjes een probleem op.

Is digitale geletterdheid verplicht in het onderwijs?

Misschien is het je weleens opgevallen dat de ene school, of het nu voortgezet onderwijs of basisonderwijs is, veel doet met digitale geletterdheid en de andere juist weinig. En waar het op de ene school geïntegreerd is in bepaalde vakken, zoals Nederlands, is het op de andere een apart vak. Dat de aanpak zo verschillend is, komt doordat digitale geletterdheid op dit moment nog niet verplicht is.

Maar hier komt binnenkort verandering in. Want ook de politiek ziet dat het van groot belang is dat kinderen digitale vaardigheden leren om zich te redden in de maatschappij. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft in maart 2024 aan de minister kerndoelen voor digitale geletterdheid gepresenteerd. Op dit moment testen meerdere scholen deze doelen. De verwachting is dat ze in 2025 definitief worden en daarna in de wet komen. Vanaf dat moment is digitale geletterdheid dus wel verplicht op alle scholen voor voortgezet en basisonderwijs.

Digitaal oefenen met Slimleren

Wist je dat je kind alle kernvakken kan oefenen met Slimleren? Gewoon online met onze software, thuis en op het eigen tempo. Dat maakt digitaal bezig zijn leuk en je kind steekt er nog veel van op ook. Door elke week een uurtje te oefenen met Slimleren, werkt hij of zij achterstanden weg en haalt hogere schoolresultaten. Ook scheelt het je kind heel wat stress voor toetsen, omdat hij of zij de stof al kent.

Ben je benieuwd hoe je kind Slimleren ervaart en wat het hem of haar oplevert? Probeer het dan nu een week gratis, zonder dat je ergens aan vastzit.

Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.