Privacybeleid

Inleiding

Slimleren.nl hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van deze website. De informatie die Slimleren.nl over je verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Slimleren.nl houdt zich hierbij strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document wordt het privacy- en cookiesbeleid van Slimleren.nl uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op bezoekers en gebruikers van Slimleren.nl. Slimleren.nl raadt je daarom aan dit privacy- en cookiesbeleid aandachtig door te nemen. Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacy- en cookie beleid kunt u altijd contact opnemen met Slimleren.nl via info@slimleren.nl.

Door deze website te gebruiken, geef je aan kennis te hebben genomen van onderstaande privacy- en cookiesbeleid.

Wie is Slimleren.nl?

Slimleren.nl is een handelsnaam van Slimleren.nl B.V. (KvK-nummer: 58364749; BTWnummer: 853006192B01), kantoorhoudende te (1057VW) Amsterdam aan de Balboastraat 20 C2.

Wat wij doen met de opgeslagen gegevens?

Om gebruik te maken van de diensten die Slimleren.nl aanbiedt, moet je een persoonlijk account aanmaken. De volgende gegevens zijn verplicht: je voornaam, achternaam en emailadres. Tevens worden financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je een lidmaatschap besteld. De gegevens zijn voldoende om van Slimleren.nl gebruik te kunnen maken. Tevens kun je meer informatie aan je profiel toevoegen, zoals je leerjaar, niveau en het boek dat je gebruikt. Met behulp van deze gegevens kan Slimleren.nl beter aan je wensen worden aangepast. Je contactgegevens blijven altijd afgeschermd voor andere gebruikers. De informatie wordt door Slimleren.nl opgeslagen en kan persoonsgegevens bevatten. Slimleren.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  • om betalingen te verwerken. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Slimleren.nl, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
  • om je een nieuwsbrief en informatie omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Slimleren.nl alsmede om je, gebruikersinformatie, rapportage, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.

We verzamelen data resulterend uit het gebruik van onze Faciliteiten om betere services te kunnen leveren aan al onze gebruikers. Door gegevens op te slaan over het oefenen zoals het goed en fout beantwoorden van vragen, voortgang per onderwerp, etc. wordt de site gepersonaliseerd en daarmee gebruiksvriendelijker. De data die wij verkrijgen uit gebruik van de website wordt dus ingezet om de gebruikers te voorzien van een beter en gepersonaliseerd oefensysteem.

Slimleren.nl verzamelt en verwerkt gebruikersdata voor de volgende doeleinden:

  • om Slimleren.nl te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Google Analytics

Slimleren.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IPadres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Minderjarige

In beginsel mag iedereen gebruik maken van Slimleren.nl en kan iedereen een Slimleren.nl account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Slimleren.nl account aanmaakt. Door gebruik te maken van de website, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

Wijzigen van het Privacybeleid

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van Slimleren.nl in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.