Dit moet je weten over combinatie- en homogene klassen

Als je kind naar de brugklas gaat, dan komt hij of zij in een combinatieklas of homogene klas terecht. Wat is eigenlijk het verschil hiertussen? En wat zijn de voordelen van beide soorten? We zetten het voor je op een rij in deze blog.

Wat is het verschil tussen een combinatie- en homogene klas?

Een combinatieklas heet ook wel een heterogene klas, dakpanklas of opstroomklas. Hoe je het ook noemt, het is een brede brugklas met 2 verschillende schoolniveaus. Denk bijvoorbeeld aan een vmbo basis/vmbo kaderklas, vmbo tl/havoklas of havo/vwo-klas. Pas na 1 of meerdere jaren wordt een keuze gemaakt voor het niveau waarop je kind uiteindelijk examen doet.

Een homogene klas is een traditionele brugklas met 1 schoolniveau. Hier zitten kinderen met hetzelfde leerniveau bij elkaar in de klas. Zo heb je een vmbo tl-klas, havoklas en gymnasiumklas. Of je kind in een combinatie- of homogene klas belandt, hangt af van de middelbare school die hij of zij kiest. Elke school richt de klassen namelijk op een eigen manier in.

De voordelen van een combinatieklas

Er is veel onderzoek gedaan naar het verschil in prestaties tussen leerlingen in een combinatieklas en een homogene klas, bijvoorbeeld door de Rijksuniversiteit Groningen en het CPB. Daaruit bleken de volgende voordelen van een dakpanklas.

Meer kansen voor je kind

Doordat je kind niet meteen in het hokje van 1 niveau terechtkomt, heeft hij of zij meer kansen en ervaart minder stress. In een combinatieklas krijgt je kind namelijk alle tijd om te laten zien wat hij of zij kan. Zo kan je kind zich rustig ontplooien. Ook is er minder prestatiedruk, omdat je kind niet direct op een bepaald schoolniveau goed hoeft te presteren. In plaats daarvan werkt hij of zij rustig toe naar het niveau dat het beste bij hem of haar past.

Grotere kans om diploma te halen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een vmbo tl-advies een grotere kans hebben om hun diploma te halen als ze in een opstroomklas (vmbo tl/havoklas) beginnen. Hetzelfde geldt voor kinderen met een havo-advies die hun schoolcarrière starten in een havo/vwo-klas. Daarnaast slagen kinderen vaker in het aantal jaar dat voor het leerniveau staat. Met andere woorden: als je kind in een combinatieklas begint, is de kans kleiner dat hij of zij een jaartje over moet doen.

Betere prestaties voor vmbo tl- en havoleerlingen

Daarnaast blijkt dat kinderen met een vmbo tl-advies in een vmbo tl/havoklas en kinderen met een havo-advies in een havo/vwo-klas zich optrekken aan de sterkere leerlingen in hun klas. Daardoor verbeteren hun leerprestaties en halen ze hogere resultaten.

Kleinere rol voor opleiding ouders

Het is bekend dat kinderen met praktisch opgeleide ouders vaker op het vmbo terechtkomen en kinderen met theoretisch opgeleide ouders vaker op de havo of het vwo. Maar begint je kind in een dakpanklas? Dan zijn de verschillen tussen klasgenoten met praktisch of theoretisch opgeleide ouders kleiner. Oftewel: kinderen met praktisch opgeleide ouders belanden vaker op de havo of het vwo.

Beter voor laatbloeiers

Sommige kinderen presteren niet maximaal op de basisschool, bijvoorbeeld door een achterstand. Deze laatbloeiers ontplooien zich meestal op een later moment. Voor hen is een combinatieklas gunstig, omdat ze langer de tijd krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Dit pakt vaak positief uit. Het merendeel van de laatbloeiers slaagt uiteindelijk op het hoogste niveau van de combinatieklas waar ze in begonnen. Dus vaker op het vwo vanuit een havo/vwo-klas en vaker op de havo vanuit een vmbo tl/havoklas.

De voordelen van een homogene klas

Toch is een opstroomklas niet voor iedereen beter. Zo blijkt dat vwo-leerlingen beter presteren als ze beginnen in een homogene brugklas. Het is niet helemaal bekend waardoor dat komt. Maar waarschijnlijk trekken zwakkere vwo-leerlingen zich in een homogene klas makkelijker op aan de sterkere leerlingen dan in een heterogene klas, omdat in die laatste het gemiddelde niveau lager is.

Verder komen sommige kinderen beter tot hun recht in een homogene klas. Doordat iedereen daar op hetzelfde niveau zit, is er minder afleiding en kunnen docenten ze efficiënt vooruit helpen. Kinderen van wie al duidelijk is welk niveau ze hebben, krijgen zo vanaf het eerste jaar meteen het onderwijs dat bij ze past.

Laat je kind het maximale uit zichzelf halen

Welke vorm het beste is, verschilt dus per kind. Of je kind nu in een combinatie- of homogene klas terechtkomt: je wilt dat hij of zij het maximale uit zichzelf haalt. Dat lukt met Slimleren, waarmee je kind alle belangrijke stof oefent van zowel de basisschool als middelbare school. Hij of zij krijgt…

  • direct een heldere uitleg na ieder fout antwoord
  • theorie-uitleg en vuistregels die je kind er altijd bij kan pakken
  • oefentoetsen om te checken of je kind de stof goed kent
  • de voortgang te zien, zodat duidelijk is wat extra aandacht nodig heeft

Het gevolg? Meer plezier tijdens het leren, geen achterstanden meer én betere resultaten. Wil je eens uitproberen wat Slimleren jouw kind oplevert? Probeer het dan nu een week gratis, zonder dat je ergens aan vastzit.

Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.