Alles wat je moet weten over de doorstroomtoets in groep 8

Cito-toets, eindtoets, doorstroomtoets… Als ouder van een kind in groep 8 heb je deze termen allemaal weleens voorbij horen komen. Wat houdt die toets nu precies in? Wij zetten alle belangrijke informatie over de doorstroomtoets in groep 8 voor je op een rij.

Wat is het verschil tussen de Cito-, eind- en doorstroomtoets?

De verschillende termen voor deze grote toets zijn best verwarrend. Hier staan ze voor:

 • Cito-toets
  Tot en met 2014 namen veel basisscholen de Cito-toets af in groep 8. Leerkrachten gebruikten de uitslag om een schooladvies voor de middelbare school te geven. De Cito-toets was niet verplicht.
 • Eindtoets
  Vanaf 2015 heette deze toets de eindtoets. In dat jaar werd het voor alle basisscholen verplicht om zo’n toets in groep 8 af te nemen. Naast die van Cito kon het ook een andere goedgekeurde toets zijn.
 • Doorstroomtoets
  Vanaf 2024 is er een nieuwe naam: de doorstroomtoets. Die is inhoudelijk hetzelfde als de eindtoets. Deze term past beter, omdat het laat zien dat kinderen zich op de middelbare school doorontwikkelen. Het is dus geen einde van de ontwikkeling, zoals de naam ‘eindtoets’ suggereert.

Waarom een doorstroomtoets in groep 8?

In de verplichte doorstroomtoets laat je kind zien wat hij of zij in 8 jaar basisschool geleerd heeft. Dat is allereerst om de leerkracht te helpen een goed schooladvies voor het voortgezet onderwijs te geven. De toets zorgt namelijk voor een inschatting van het niveau (vmbo, havo of vwo) dat past bij je kind. Daarmee is het dus geen examen waarvoor je kind slaagt of zakt. Er komt alleen een advies uit voort.

Als tweede geven de resultaten van alle achtstegroepers de overheid inzicht in het taal- en rekenniveau op basisscholen. Zo kunnen ze het niveau van verschillende scholen en groepen kinderen met elkaar vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan regio’s en geslachten.

Hier bestaat de toets uit

De doorstroomtoets heeft een aantal verplichte onderdelen:

 • Lezen
  • Begrijpen
  • Opzoeken
  • Interpreteren
  • Samenvatten
  • Techniek en woordenschat
 • Taalverzorging
  • Leestekens
  • Werkwoordspelling
  • Spelling van niet-werkwoorden
 • Rekenen
  • Getallen
  • Verbanden
  • Verhoudingen
  • Meten en meetkunde

In eerdere toetsen kwam ook wereldoriëntatie aan bod. Dat is een verzamelnaam voor natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Dit was al nooit een verplicht onderdeel en komt nu in alle doorstroomtoetsen ook niet meer terug.

Alle doorstroomtoetsen op een rij

Niet elk kind maakt precies dezelfde toets. Dat komt doordat er verschillende aanbieders zijn en de school van je kind er zelf een uitkiest. Dit zijn alle doorstroomtoetsen:

 • Leerling in beeld doorstroomtoets (Cito)
 • IEP-doorstroomtoets (Bureau ICE)
 • Route 8-doorstroomtoets (A-VISION)
 • AMN-doorstroomtoets (AMN)
 • Dia-toets (Diataal)
 • DOE-toets (Rijksoverheid)

Deze voldoen allemaal aan dezelfde inhoudelijke eisen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) controleert dat en keurt een toets vervolgens goed. De verschillen zitten vooral in de duur ervan. Zo is de ene verspreid over 2 dagen, terwijl de andere in 2 uur klaar is. Daarnaast is de ene op papier of digitaal te maken, terwijl de andere alleen digitaal en volledig adaptief is. Dat betekent dat de toets zich automatisch aanpast op het niveau van je kind.

Wanneer is de doorstroomtoets?

De doorstroomtoets is ieder jaar in de eerste 2 volle weken van februari. Valt carnaval tijdens of meteen na die periode? Dan komt er eind januari een extra week bij. De basisschool van je kind kiest binnen die periode zelf de datum of data waarop de toets wordt afgenomen. De doorstroomtoets duurt meestal 1 of 2 dagdelen. Hoe het precies gaat bij jouw kind, hoor je vanzelf van de school.

Hoe gaat het verder na de doorstroomtoets?

Deze toets staat niet op zichzelf: het is onderdeel van een heel proces waar je kind in groep 8 doorheen gaat. Hieronder zetten we de tijdlijn voor en na de doorstroomtoets op een rij.

 • Half tot eind januari. In deze periode krijgt je kind een voorlopig schooladvies op basis van onder andere toetsresultaten, werkhouding en zelfstandigheid.
 • Eind januari tot half februari. In dit tijdvak maakt je kind de doorstroomtoets.
 • Vanaf half maart. Je kind krijgt het definitieve schooladvies. In vergelijking met het voorlopige advies kan het definitieve advies alleen omhoog gaan, dus niet omlaag.
 • Eind maart. In de laatste week van maart meldt je kind zich aan bij de middelbare school van zijn of haar keuze. Alle kinderen doen dit in dezelfde week, zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Zelfverzekerd de doorstroomtoets in? Probeer Slimleren!

Je gunt je kind natuurlijk een mooie score en een passend schooladvies. De oefensoftware van Slimleren helpt om de spanning voor de doorstroomtoets weg te nemen. Je kind oefent thuis op een leuke manier alle onderwerpen, waardoor hij of zij de stof door en door kent als het zover is. Dat betekent minder faalangst en meer zelfvertrouwen tijdens de toets, wat de kans op een goede score een stuk groter maakt.

Wil je eens uitproberen wat Slimleren jouw kind oplevert? Probeer het dan nu een week gratis, zonder dat je ergens aan vastzit.

Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.