Daarom kies je voor Slimleren

Het oefenmateriaal van Slimleren is voor scholieren op zowel de basisschool als de middelbare school. Daardoor kan je kind makkelijk een stapje terug met de leerstof of alvast vooruit werken.

Wat zijn de kenmerken van de oefenprogramma's van Slimleren?

Slimleren maakt al sinds 2013 educatieve software voor particulieren thuis en voor scholen. Onze software wordt op honderden scholen en door duizenden particulieren met veel enthousiasme gebruikt. Wil jij ook dat jouw kind profiteert van de voordelen van Slimleren? Voor nog geen €10 per maand oefent ook jouw kind met Slimleren. gewoon thuis, als aanvulling op de lesstof.

Oefen alle kernvakken

Wij hebben programma's ontwikkeld voor alle kernvakken van het basis- & voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen altijd toegang tot al onze programma's en kunnen dus gemakkelijk voor- of achteruit werken.

Voor het basisonderwijs hebben wij programma's voor de vakken: Rekenen, Spelling, Taal, Topografie & Vreemde talen. Voor het voortgezet onderwijs hebben wij programma's voor de vakken: Wiskunde, Nederlands, Engels & Rekenen.

Sluit aan op je schoolboek

Omdat al onze programma's zijn ontwikkeld met de standaarden die vanuit de overheid zijn opgesteld kunnen deze makkelijk gekoppeld worden aan bestaande schoolboeken.

In je profiel kun je aangeven welk boek je op school gebruikt om zo dezelfde hoofdstuk- & paragraaf indeling te gebruiken die je gewend bent op school.

Adaptief oefenen

Al onze programma's werken volledig adaptief. Dat betekent dat het systeem herkent hoe goed jouw kind een onderwerp begrijpt en daar slim op inspeelt.

Heeft jouw kind dus ergens moeite mee? Dan worden de vragen automatisch makkelijker totdat hij het weer begrijpt. Gaat het juist allemaal te gemakkelijk dan worden de vragen wat moeilijker. Zo wordt iedere leerling op zijn eigen niveau uitgedaagd.

Wil jij ook jouw kind laten kennismaken met Slimleren? Probeer het nu 1 week gratis en vrijblijvend uit.
Directe uitleg bij oefenen

Tijdens het oefenen krijg je direct feedback op je antwoorden. Heb je een vraag fout beantwoord? Dan krijg je een heldere uitwerking te zien hoe je de vraag wél had moeten oplossen.

Zo leer je van iedere fout, en zul je gaandeweg de onderwerpen die je oefent steeds beter begrijpen.

Overhoor woordjes in alle talen

Met Slimleren oefen je niet alleen je kernvakken, maar kun je ook woordjes in alle talen overhoren.

Moet jouw kind dus wel eens woordjes voor Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Latijn of een andere taal leren? Ook dat kan je gewoon oefenen met Slimleren.

Theorie, vuistregel en video's

Voor-, tijdens- & na het oefenen kun je altijd gebruik maken van verschillende hulpmiddelen. Zo kun je je optimaal voorbereiden op iedere oefening.

Ieder onderwerp heeft een heldere theorie uitleg waarin je kunt lezen waar het onderwerp over gaat en hoe je de vragen moet oplossen. Naast de theorie uitleg zijn er ook andere hulpmiddelen zoals vuistregels, voorbeeldvragen en video-colleges.

Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.