Present simple - uitzonderingen

  • tegenwoordige tijd

  Theorie

Uitdaging

De tegenwoordige tijd noemen we in de Engelse taal de present simple.

We hebben al besproken wanneer je de present simple gebruikt en hoe je de present simple maakt. Maar wat zijn belangrijke uitzonderingen van de present simple?

Methode

Wanneer gebruiken we de present simple ook alweer?

We gebruiken de present simple als we het hebben over:

- feiten --> This book has a red color.
- gewoonten --> Bart always bites his nails.
- regelmatigheden --> These kids often play with each other.

We voegen een -s toe indien je een werkwoord gebruikt in de 3e persoon enkelvoud. In alle andere gevallen gebruik je gewoon het hele werkwoord (ook wel de stam genoemd).

- I sing my favourite song every day.
- Susan sings her favourite song every day.

 

Wat zijn de belangrijke uitzonderingen van de present simple?

Werkwoorden die eindigen op -y

- I fly to Denmark tomorrow. --> He flies to Denmark tomorrow.
- You try to get good grades. --> She tries to get good grades.

- We enjoy our new house. --> He enjoys his new house.
- I buy some food. --> She buys some food.

Je ziet dat in de bovenste twee zinnen er -ies achter komt en bij de onderste twee zinnen er alleen -s achter komt. Dat komt omdat er bij bovenste twee zinnen een medeklinker vóór de y staat bij het hele werkwoord (to try, to fly). Daarom gebruik je bij he, she en it tries en flies. Als er een klinker voor staat bij het hele werkwoord (to enjoy, to buy) dan hoef je niets te veranderen en kun je er gewoon een -s achter plakken.

Werkwoorden die eindigen met een sis-klank

- to kiss --> My girlfriend kisses me.
- to catch --> He catches the ball.
- to crash --> My brother crashes often with his sportsbike.
- to fix --> The electrician fixes the lamp.

Je ziet dat als het hele werkwoord eindigt met een sis-klank, dat je dan -es erachter plakt in de 3e persoon enkelvoud.

Werkwoorden die eindigen op -o

- to do --> My girlfriend does a lot of sports.
- to go --> He goes to that party.

Je ziet dat als het hele werkwoord eindigt op een -o, dat je dan ook -es erachter plakt in de 3e persoon enkelvoud.

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

Wat zijn de belangrijke uitzonderingen van de present simple?

Werkwoorden die eindigen op -y

- I fly to Denmark tomorrow. --> He flies to Denmark tomorrow.
- I buy some food. --> She buys some food.

Werkwoorden die eindigen met een sis-klank

- to kiss --> My girlfriend kisses me.
- to catch --> He catches the ball.

Werkwoorden die eindigen op -o

- to do --> My girlfriend does a lot of sports.
- to go --> He goes to that party.

  Voorbeeldvraag

Vul de juiste werkwoordsvorm in in de zin.

1. Jonathan ..... (to say) everything to me.
2. Mister Ronald ..... (to teach) us interesting things about history.
3. Sarah ..... (to brush) her teeth every day.

 

Uitwerking

1. Jonathan says everything to me.
2. Mister Ronald teaches us interesting things about history.
3. Sarah brushes her teeth every day.

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.