where, were, we're

  Theorie

Uitdaging

Drie woorden die vaak door elkaar worden gehaald zijn where, were en we're. Als je de woorden uitspreekt lijken ze namelijk erg veel op elkaar, en ook als je ze opschrijft.

Maar wanneer gebruik je dan where, wanneer were en wanneer gebruik je we're? Dat leggen we je uit in dit onderwerp!

Methode

Het woord where betekent waar:

 • Where have you been today, Joey?
 • Waar ben je geweest vandaag, Joey?

Het woord were is verleden tijd van to be. Het betekent was of waren. Ook kan were onderdeel zijn van de 'past continuous' werkwoordsvorm, wat uit twee delen bestaat: was/were + het werkwoord dat eindigt op -ing. De betekenis van were valt dan weg.

 • You were the first to arrive here. Well done, my boy!
 • Jij was de eerste die hier arriveerde. Goed gedaan, mijn jongen.

 • I could see that after that movie my parents were feeling sad.
 • Ik kon zien dat na die film mijn ouders zich verdrietig voelden.

De samentrekking we're is een verkorting van we are en betekent wij zijn:

 • We're at the top already. Are you still at the foot of the mountain?
 • Wij zijn al op de top. Zijn jullie nog aan de voet van de berg?
Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

 • Het woord where betekent waar.
 • Het woord were is verleden tijd van to be. Het betekent was of waren.
 • De samentrekking we're is een verkorting van we are en betekent wij zijn.

  Voorbeeldvraag

Vul de lege plek in de zin aan. Kies uit: where, were or we're.

1. It looks like ..... at the end of the tunnel.
2. Can you tell me ..... the end of the tunnel is?
3. We ..... at the end of the tunnel, when the tunnel lights went out.

 

Uitwerking

1. It looks like we're at the end of the tunnel.
2. Can you tell me where the end of the tunnel is?
3. We were at the end of the tunnel, when the tunnel lights went out.

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.