Onbepaald voornaamwoord

Onbepaald voornaamwoord

  • onbepaald voornaamwoord
  • voornaamwoorden

  Theorie

Uitdaging

Wat is een onbepaald voornaamwoord en hoe herken je deze in een zin?

Methode

Een onbepaald voornaamwoord wordt gebruikt om iets niet-concreets aan te duiden, dus verwijst niet naar specifieke personen of dingen. 

De onbepaalde voornaamwoorden die in onze taal regelmatig voorkomen zijn: iets, niets, alles, iedereen, iemand, niemand, andere(n), elk(e) en ieder(e). Zie voorbeelden van de vraagwoorden in de volgende zinnen:

- Ik heb iets aan hem gegeven.
- Ze hebben er helemaal niets van gehoord.
- Alles wat je me wilt geven is welkom!
- Iedereen die ik ken is bewoner van dezelfde planeet.
- Wij zijn gisteren bij iemand geweest, maar ik weet niet precies wie hij was.
- Zij kent helemaal niemand.
- De anderen renden hard weg.
- Elke munt is er weer een extra. 
- Het is gevaarlijk om de snelweg over te steken, dat weet ieder mens.

Let op: het woord wat is ook een onbepaald voornaamwoord als je het kan vervangen door het woord iets (ik heb weleens wat gekocht --> ik heb weleens iets gekocht).

 

Woorden als enige, sommige, enkele en verschillende worden soms als onbepaald voornaamwoord gezien, maar meestal als telwoorden gezien. Wij zien deze woorden in ieder geval als telwoord, omdat het toch wat specifieker (= minder algemeen) iets aanduidt.

 

  Vuistregels

  • Een onbepaald voornaamwoord wordt gebruikt om iets niet-concreets aan te duiden, dus verwijst niet naar specifieke personen of dingen.
  • De onbepaalde voornaamwoorden die in onze taal regelmatig voorkomen zijn: iets, niets, alles, iedereen, iemand, niemand, andere(n), elk(e) en ieder(e).

  Voorbeeldvraag

Vind de onbepaalde voornaamwoorden in de volgende zinnen.

a. Heb jij al iemand in gedachte als derde zanger voor onze boyband?
b. Zij heeft alles helemaal zelf gemaakt.
c. Ben ik nog iets vergeten te zeggen?


Uitwerking:

Een onbepaald voornaamwoord wordt gebruikt om iets niet-concreets aan te duiden. In deze zinnen zijn de onbepaalde voornaamwoorden:

a. iemand
b. alles
c. iets

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis