Keuze type telwoord

Keuze type telwoord

  • telwoorden
  • bepaalde hoofdtelwoorden
  • onbepaalde hoofdtelwoorden
  • bepaalde rangtelwoorden
  • onbepaalde rangtelwoorden

  Theorie

Uitdaging

Hoe maak je onderscheid tussen de typen telwoorden die onze taal kent?

Methode

Er zijn vier soorten telwoorden:

- bepaalde hoofdtelwoorden
- onbepaalde hoofdtelwoorden
- bepaalde rangtelwoorden
- onbepaalde rangtelwoorden

 

Bepaalde hoofdtelwoorden - dit zijn telwoorden die een exacte hoeveelheid aangeven. 

Bijvoorbeeld: twee - drie - vijf 

Onbepaalde hoofdtelwoorden - dit zijn telwoorden die niet een exacte hoeveelheid aangeven, maar wel een hoeveelheid aangeven.

Bijvoorbeeld: veel - weinig - meer

Bepaalde rangtelwoorden - dit zijn telwoorden die een specifieke (of absolute) positie/rang aangeven.

Bijvoorbeeld: eerste - derde - tiende

Onbepaalde rangtelwoorden - dit zijn telwoorden die een bepaalde (of relatieve) positie/rang aangeven, maar niet een specifieke (of absolute) positie/rang aangeven.

Bijvoorbeeld: eerste - middelste - laatste 

  Vuistregels

  • Bepaalde hoofdtelwoorden - dit zijn telwoorden die een exacte hoeveelheid aangeven.
  • Onbepaalde hoofdtelwoorden - dit zijn telwoorden die niet een exacte hoeveelheid aangeven, maar wel een hoeveelheid aangeven.
  • Bepaalde rangtelwoorden - dit zijn telwoorden die een specifieke (of absolute) positie/rang aangeven.
  • Onbepaalde rangtelwoorden - dit zijn telwoorden die een bepaalde (of relatieve) positie/rang aangeven, maar niet een specifieke (of absolute) positie/rang aangeven.

  Voorbeeldvraag

Vind en benoem alle telwoorden in deze tekst:

"Voor Caroline haar achttiende verjaardag heeft zij een groot feest gepland. Ze heeft veertig vrienden uitgenodigd. Veel vrienden hebben de avond vrijgehouden, maar sommige kunnen er helaas niet bij zijn. Dit wordt het laatste feest in de schuur van Caroline haar ouders, want twee weken na haar verjaardag gaan Caroline en haar ouders verhuizen."


Uitwerkingen

'Achttiende' is een bepaald rangtelwoord.
'Veertig' is een bepaald hoofdtelwoord.
'Veel' is een onbepaald hoofdtelwoord.
'Sommige' is een onbepaald hoofdtelwoord.
'Laatste' is een onbepaald rangtelwoord.
'twee' is een bepaald hoofdtelwoord.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis