Basis meervoud - persoonsvorm tt

Basis meervoud - persoonsvorm tt

  • persoonsvorm
  • persoonsvorm tegenwoordige tijd
  • meervoud
  • wij/jullie/zij

  Theorie

Uitdaging

Hoe schrijf je de persoonsvorm in meervoud tegenwoordige tijd en wanneer gebruik je deze vorm?

Methode

In het geval van meervoud, gebruik je voor de persoonsvorm het hele werkwoord. Dit komt dus voor bij wij, jullie en zij. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

Ik loop --> Wij lopen (hele werkwoord = lopen)

Jij wilt --> Jullie willen (hele werkwoord = willen)

Hij parkeert --> Zij parkeren (hele werkwoord = parkeren)

Ook komt deze vorm voor als het onderwerp niet als wij, jullie of zij is geschreven, maar als het onderwerp bestaat uit een veelvoud (= meer dan één):

Het jongetje speelt een wedstrijd --> De jongetjes (= zij) spelen een wedstrijd ("de jongetjes" is een veelvoud)

  Vuistregels

  • In het geval van meervoud, gebruik je voor de persoonsvorm het hele werkwoord.

  Voorbeeldvraag

Schrijf de juiste persoonsvorm in de tegenwoordige tijd meervoud in de zin.

a. De ouderen ..... (lezen) ongeveer een boek per week.
b. Mijn kinderen ..... (vinden) onze nieuwe auto niet zo mooi.
c. Daarom ..... (mogen) jullie vanavond niet naar de film.

 

Uitwerkingen

a. hele werkwoord = lezen
b. hele werkwoord = vinden
c. hele werkwoord = mogen

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis