Gevorderd meervoud - persoonsvor...

Gevorderd meervoud - persoonsvorm tt

  • persoonsvorm
  • persoonsvorm tegenwoordige tijd
  • meervoud
  • wij/jullie/zij
  • moeilijke werkwoorden

  Theorie

Uitdaging

Hoe schrijf je de persoonsvorm van moeilijke werkwoorden in meervoud tegenwoordige tijd?

Methode

Als je een werkwoord niet kent of het een moeilijk werkwoord vindt, dan kan je nog steeds makkelijk de juiste spelling van de persoonsvorm bepalen als je vasthoudt aan wat je hebt geleerd over deze persoonsvormen. 

 

Wij/jullie/zij              hele werkwoord              wij/jullie/zij?

 

Zie bijvoorbeeld de spelling van de tegenwoordige tijd meervoud van de volgende werkwoorden:

Wij ...... (recenseren) dat artikel. --> Wij recenseren dat artikel.

Jullie ...... (ruziën) nu al een uur! --> Jullie ruziën nu al een uur!

  Vuistregels

  • In het geval van meervoud, gebruik je voor de persoonsvorm het hele werkwoord.

  Voorbeeldvraag

Schrijf de juiste persoonsvorm in de tegenwoordige tijd meervoud in de zin.

a. De neefjes van Gerben ..... (puzzelen) het liefst de hele dag.
b. De mensen in het publiek ..... (demotiveren) de spelers met hun gejoel! 
c. Zij ..... (beargumenteren) dat op een duidelijke manier.

 

Uitwerkingen

a. hele werkwoord = puzzelen
b. hele werkwoord = demotiveren
c. hele werkwoord = beargumenteren

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis