Gevorderd meervoud - persoonsvorm tt

Gevorderd meervoud - persoonsvorm tt

  • persoonsvorm
  • persoonsvorm tegenwoordige tijd
  • meervoud
  • wij/jullie/zij
  • moeilijke werkwoorden

  Theorie

Uitdaging

Hoe schrijf je de persoonsvorm van moeilijke werkwoorden in meervoud tegenwoordige tijd?

Methode

Als je een werkwoord niet kent of het een moeilijk werkwoord vindt, dan kan je nog steeds makkelijk de juiste spelling van de persoonsvorm bepalen als je vasthoudt aan wat je hebt geleerd over deze persoonsvormen. 

 

Wij/jullie/zij              hele werkwoord              wij/jullie/zij?

 

Zie bijvoorbeeld de spelling van de tegenwoordige tijd meervoud van de volgende werkwoorden:

Wij ...... (recenseren) dat artikel. --> Wij recenseren dat artikel.

Jullie ...... (ruziën) nu al een uur! --> Jullie ruziën nu al een uur!

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

  • In het geval van meervoud, gebruik je voor de persoonsvorm het hele werkwoord.

  Voorbeeldvraag

Schrijf de juiste persoonsvorm in de tegenwoordige tijd meervoud in de zin.

a. De neefjes van Gerben ..... (puzzelen) het liefst de hele dag.
b. De mensen in het publiek ..... (demotiveren) de spelers met hun gejoel! 
c. Zij ..... (beargumenteren) dat op een duidelijke manier.

 

Uitwerkingen

a. hele werkwoord = puzzelen
b. hele werkwoord = demotiveren
c. hele werkwoord = beargumenteren

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.