Aanvullende regels - werkwoorden...

Aanvullende regels - werkwoorden uit het Engels

  • werkwoord
  • moeilijke werkwoorden
  • werkwoorden uit het Engels
  • Engels

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn de aanvullende regels van het spellen van werkwoorden uit de Engelse taal?

Methode

Er zijn nog twee belangrijke regels die je moet weten om alle Nederlandse werkwoorden uit de Engelse taal goed te kunnen spellen. 

 

1 - Staat er een dubbele medeklinker voor -en, dan haal je één medeklinker weg in de stam en de andere vervoegingen

Sommige werkwoorden hebben twee keer dezelfde medeklinker voor de laatste letters -en (zoals scannen, inloggen, grillen en plannen). Hier wordt bij de vervoegingen een medeklinker weggehaald: 

scannen - ik scande - ik heb gescand
inloggen - ik logde in - ik heb ingelogd
grillen - ik grilde - ik heb gegrild
plannen - ik plande - ik heb gepland

 

2 - Eindigt de stam op een e, dan kijk je voor 't kofschip naar de voorgaande letter

Bij sommige werkwoorden eindigt de stam (= de ik-vorm) op een e, zoals bij faken (ik fake), skypen (ik skype) en deleten (ik delete). Bij deze werkwoorden moet je om de regel van 't kofschip toe te kunnen passen kijken naar de letter die voor die e staat in het hele werkwoord. Dus bijvoorbeeld naar skypen, deleten en faken. Je gebruikt dus die letter om te bepalen of er een t of een d achterkomt, maar bij de verleden tijd en het voltooid deelwoord schrijf je wel nog steeds de hele stam op (inclusief die e erachter!) in alle vervoegingen. Zie de volgende voorbeelden:

faken - ik fakete - ik heb gefaket (dus niet fakte of gefakte, want dan klopt de uitspraak niet)
skypen - ik skypete - ik heb geskypet
liken - ik likete - ik heb geliket

saven - ik savede - ik heb gesaved
timen - ik timede - ik heb getimed
managen - ik managede - ik heb gemanaged

Let op: bij werkwoorden die in de ik-vorm op -te of -de eindigen, gaan de verleden tijd en voltooid deelwoord er vreemd uitzien omdat er dan nog een keer -te of -de achterkomt, maar zo is het wel correct geschreven:

deleten - ik deletete - ik heb gedeletet
upgraden - ik upgradede - ik heb geüpgraded

 

  Vuistregels

  • Staat er een dubbele medeklinker voor -en, dan haal je één medeklinker weg in de stam en de andere vervoegingen.
  • Eindigt de stam op een e, dan kijk je voor 't kofschip naar de voorgaande letter.

  Voorbeeldvraag

Hoe schrijf je de vervoegingen van deze werkwoorden uit het Engels?

a. stressen - ik ..... - ik heb .....
b. racen - ik ..... - ik heb .....
c. downgraden - ik ..... - ik heb .....

 

Uitwerkingen

a. stressen - ik streste - ik heb gestrest
b. racen - ik racete - ik heb geracet
c. downgraden - ik downgradede - ik heb gedowngraded

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis