werkwoorden uit het Engels

Gevorderd - werkwoorden uit het Engels

  • moeilijke werkwoorden
  • Engels
  • werkwoorden uit het Engels

  Theorie

Uitdaging

Hoe spel je moeilijke werkwoorden uit de Engelse taal?

Methode

Ga ook bij moeilijke werkwoorden of werkwoorden die je niet kent na hoe je het moet spellen volgens 't kofschip en volgens de aanvullende regels. Nederlandse werkwoorden uit de Engelse taal volgen grotendeels dezelfde regels als gewone Nederlandse werkwoorden.

Hieronder zijn deze regels kort herhaald:

1 - Is de letter voor de laatste letters (-en) van het werkwoord een medeklinker uit 't kofschip (dus t-k-f-s-ch-p, reken ook de x mee en alles met een sjjj-klank, zoals ch en sh), dan schrijf je -te(n) in de verleden tijd. Bij alle andere letters schrijf je -de(n).

2 - Is de letter voor de laatste letters (-en) van het werkwoord een medeklinker uit 't kofschip (dus t-k-f-s-ch-p, reken ook de x mee en alles met een sjjj-klank, zoals ch en sh), dan eindigt het voltooid deelwoord op een -t. Bij alle andere letters schrijf je een -d.

3 - Staat er een dubbele medeklinker voor -en, dan haal je één medeklinker weg in de stam en de andere vervoegingen.

4 - Eindigt de stam op een e, dan kijk je om de regel van 't kofschip toe te passen naar de voorgaande letter, maar je schrijft nog wel de hele stam inclusief e op in alle vervoegingen.

 

  Vuistregels

ls de letter voor de laatste letters (-en) van het werkwoord een medeklinker is uit 't kofschip (dus t-k-f-s-ch-p, reken ook de x mee), dan:

  • schrijf je -te(n) in de verleden tijd. Bij alle andere letters schrijf je -de(n).
  • eindigt het voltooid deelwoord op een -t. Bij alle andere letters schrijf je een -d.

Aanvullende regels:

  • Staat er een dubbele medeklinker voor -en, dan haal je één medeklinker weg in de stam en de andere vervoegingen.
  • Eindigt de stam op een e, dan kijk je voor 't kofschip naar de voorgaande letter.

  Voorbeeldvraag

Hoe schrijf je de vervoegingen van deze werkwoorden uit het Engels?

a. googelen - ik ..... - ik heb .....
b. faken - ik ..... - ik heb .....
c. kickboksen - ik ..... - ik heb .....

 

Uitwerkingen

a. googelen - ik googelde - ik heb gegoogeld
b. faken - ik fakete - ik heb gefaket
c. kickboksen - ik kickbokste - ik heb gekickbokst

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis