Basisregels - sommige(n), andere(n)

Basisregels - sommige(n), andere(n)

  • sommige(n)
  • andere(n)
  • vele(n)
  • enkele(n)
  • weinige(n)
  • meeste(n)

  Theorie

Uitdaging

Hoe worden de woorden sommige(n), anderen(n), vele(n), enkele(n), weinige(n) en meeste(n) gebruikt en wat zijn de regels omtrent de spelling van deze woorden?

Methode

Deze woorden worden soms zonder n gespeld (sommige, andere, enkele, vele) en soms met een n (sommigen, anderen, enkelen, velen). Hoe je erachter komt wat de correcte spelling is, leer je via onderstaande regels.

 

1 - Zonder een n (sommige, andere, enkele, vele)

De woorden krijgen geen n erachter:

a) als ze in combinatie met een zelfstandig naamwoord in de zin staan, zoals in de volgende zinnen:

- We willen sommige bloemen mee naar huis nemen.
- Mijn moeder heeft enkele glazen kapot laten vallen.
- Vele gevangenen hebben andere gevangenen mishandeld.

b) als het zelfstandig gebruikt is (niet in combinatie met een zelfstandig naamwoord in hetzelfde zinsdeel) en het niet op personen slaat, zoals in de volgende zinnen:

- Die kopjes kan ik je helaas niet meer teruggeven. Ik heb de meeste kapot laten vallen.
- Stuur jij die planken terug? Ik heb al andere besteld.

c) als het zelfstandig gebruikt is en wel op personen slaat die eerder al genoemd zijn, zoals in de volgende zinnen:

- Mijn man en ik hebben zes kinderen. Sommige zijn al volwassen, andere nog niet.
- In mijn klas waren niet alle leerlingen even sportief. Maar enkele gingen wekelijks sporten.

Voor deze gevallen kun je onthouden dat als je het zelfstandig naamwoord (de eerder genoemde personen) erachter kunt plakken, dat je dan de n niet schrijft.

- Mijn man en ik hebben zes kinderen. Sommige kinderen zijn al volwassen, andere kinderen nog niet.
- In mijn klas waren niet alle leerlingen even sportief. Maar enkele leerlingen gingen wekelijks sporten.

Let op: dit is niet het geval bij de woorden beide(n) en alle(n), die spel je in dit geval wel met een n!

 

2 - Met een n (sommigen, anderen, enkelen, velen)

De woorden krijgen wel een n erachter:

a) als het zelfstandig gebruikt is en op personen in het algemeen slaat, zoals in de volgende zinnen:

- Er lagen enkelen in het gras uit te rusten. (enkele mensen)
- Velen waren aanwezig op de reünie. (vele mensen)

 

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

De woorden krijgen geen n erachter:

  • als ze in combinatie met een zelfstandig naamwoord in de zin staan.
  • als het zelfstandig gebruikt is (niet in combinatie met een zelfstandig naamwoord in hetzelfde zinsdeel) en het niet op personen slaat.
  • als het zelfstandig gebruikt is en wel op personen slaat die eerder al genoemd zijn.

De woorden krijgen wel een n erachter:

  • als het zelfstandig gebruikt is en op personen in het algemeen slaat.

  Voorbeeldvraag

a. Hij was een inspiratiebron voor vele/velen.
b. Enkele/enkelen kinderen uit mijn klas zijn bang voor spinnen.
c. Mijn moeder heeft sommige/sommigen boeken van vroeger bewaard.


Uitwerking

a. Hij was een inspiratiebron voor velen. Hier wordt 'velen' namelijk zelfstandig gebruikt en het slaat op personen in het algemeen.
b. Enkele kinderen uit mijn klas zijn bang voor spinnen. Hier wordt 'enkele' namelijk in combinatie met een zelfstandig naamwoord (kinderen) gebruikt.
c. Mijn moeder heeft sommige boeken van vroeger bewaard. Hier wordt 'sommige' namelijk in combinatie met een zelfstandig naamwoord (boeken) gebruikt.

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.