i, ie, y, ey of ea?

Gevorderd - i, ie, y, ey of ea?

 • ie
 • i
 • y
 • ey
 • ea
 • ie-klank
 • twijfel lettercombinaties
 • twijfelwoorden

  Theorie

Uitdaging

Voor de ie-klank kennen we in het Nederlands meerdere schrijfwijzen. Zo schrijven we deze klank met 'i', 'ie' en 'y', maar soms ook met 'ey' of 'ea'. Wanneer gebruik je welke spelling?

Methode

Schrijf een 'ie'

 • Als de ie-klank in een gesloten lettergreep zit.
 • Als de ie-klank in een open lettergreep zit, waarop de klemtoon valt.
 • Het eind van een woord (waaronder woorden eindigend op -tie)
  Uitzonderingen op deze regel zijn woorden uit het Latijn (academici, musici) en andere 'leenwoorden' (bikini, broccoli, ski, sushi).

Schrijf een 'i'

 • De maanden van het jaar.
 • Veel woorden uit het Latijn.
 • Bijvoegelijke naamwoorden die eindigen op -isch

Schrijf een 'y'

 • Bij woorden met een Griekse oorsprong.
 • Bij woorden die we uit het Engels hebben overgenomen.

Schrijf 'ea' of 'ey'

De ie-klank schrijven we niet vaak met 'ea' of 'ey'. Dit komt alleen voor bij woorden die we uit andere talen hebben overgenomen, voornamelijk uit het Engels. Bijvoorbeeld:

 • ea: deal, team, leaseauto
 • ey: volleybal, hockey, keyboard

  Vuistregels

 • Woorden met een ie-klank kan je schrijven met i, ieyey of ea.

  Voorbeeldvraag

Vul in ie, i, y, ey of ea

a. Wat vind jij van deze j..ns?
b. Marieke heeft een roze troll..
c. Mijn vader is erg z..k. 

 

Uitwerking 

a. jeans
De ie-klank schrijven we soms met ea, meestal als we die woorden uit een andere taal hebben overgenomen. Dit woord komt uit het Engels

b. trolley
De ie-klank schrijven we soms met ey, meestal als we die woorden uit een andere taal hebben overgenomen. Dit woord komt uit het Engels.

c. ziek
Als de ie-klank in een gesloten lettergreep zit schrijf je het met een ie

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis