enkele of dubbele medeklinker?

Gevorderd - enkele of dubbele medeklinker?

  • enkele medeklinker
  • dubbele medeklinker
  • medeklinkers
  • twijfel lettercombinaties
  • twijfelwoorden

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn de aanvullende regels en uitzonderingen voor het spellen met een enkele of dubbele medeklinker?

Methode

De algemene regels zijn:

  • Staat er voor de medeklinker een korte klinker, dan schrijf je meestal twee medeklinkers om de klank kort te houden.
  • Staat er voor de medeklinker een lange klinker, dan schrijf je meestal één klinker om de klank lang te houden.

Deze regels kennen nog een aantal mitsen en maren:

Soms schrijf je een enkele medeklinker achter een korte klinker. Dit doe je na een 'toonloze e' of een 'verzwakte i' bij vervoegde vormen van woorden die eindigen op:

-el, -em, -es, -er, -en, -et
regelen, wemelen, tekenen, ademen

-ig, -ik, -il, -it
matigen, wettigen, zaniken

  Vuistregels

  • Staat er voor de medeklinker een korte klinker, dan schrijf je meestal twee medeklinkers om de klank kort te houden.
  • Staat er voor de medeklinker een lange klinker, dan schrijf je meestal één klinker om de klank lang te houden.
  • Er zijn uitzonderingen op deze regels.

  Voorbeeldvraag

Vul in 'l' of 'll'.

a. verzege..en
b. bevei..igen
c. baci..en


Uitwerkingen

a. verzegelen
De 'e' die voor de 'l' staat heeft weliswaar een korte klank, maar deze 'e' noemen we een toonloze e. Na een toonloze e bij een woord eindigend op -en volgt een enkele medeklinker. 
b. beveiligen
De 'ei-klank' is nooit een korte klank. Daarom schrijf je na de ei een enkele medeklinker.
c. bacillen
De 'i' heeft hier een korte klank en is geen afgezwakte i, daarom schrijf je bacillen met dubbel l.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis