Samentrekkingen

Samentrekkingen

  • samentrekking

  Theorie

Uitdaging

Wat is een samentrekking en hoe kan je dit het beste gebruiken?

Methode

Samentrekking betekent letterlijk het samentrekken van gelijke woorden of zinsdelen zodat je ze maar één keer hoeft op te schrijven. Het is belangrijk dat de woorden of zinsdelen wel exact dezelfde betekenis hebben. Er zijn 3 soorten samentrekkingen: 

 

1 - samentrekking van woorden 

Als je twee of meerdere woorden hebt waarvan een deel van het woord exact hetzelfde is, hoef je dat deel maar één keer op te schrijven. Bij de andere woorden vervang je dat deel met een streepje (-). Bijvoorbeeld:

- inrit en uitrit
- samengetrokken: in- en uitrit

- zaterdagen, zondagen en feestdagen
- samengetrokken: zater-, zon- en feestdagen

- basisschool en middelbare school
- samengetrokken: basis- en middelbare school

Let op: basisschool is één woord, maar middelbare school zijn twee woorden. Je kunt dit nog steeds samentrekken, maar het is belangrijk dat het aaneengeschreven woord voor het streepje staat.

Omgekeerd is het zonder streepje: middelbare en basisschool

2 - samentrekking van woordgroepen 

Als je twee keer hetzelfde woord schrijft in een zin is de kans groot dat je er één kan weglaten. Bijvoorbeeld: 

- groene auto's en rode auto's
- samengetrokken: groene en rode auto's

- een blonde puppy en een bruine puppy
- samengetrokken: een blonde en een bruine puppy

 

3 - samentrekking van zinsdelen 

Als een deel van een zin zich herhaalt, kan je één van de twee delen weglaten. Bijvoorbeeld:

- Pieter gaat graag paardrijden op zaterdag en Pieter gaat graag schaatsen op zondag.
- samengetrokken: Pieter gaat graag paardrijden op zaterdag en schaatsen op zondag. 

- Op school leren wij lezen en op school leren wij rekenen.
- samengetrokken: Op school leren wij lezen en rekenen. 

 

  Vuistregels

  • Als je twee of meerdere woorden hebt waarvan een deel van het woord exact hetzelfde is, hoef je dat deel maar één keer op te schrijven.
  • Als je twee keer hetzelfde woord schrijft in een zin is de kans groot dat je er één kan weglaten.
  • Als een deel van een zin zich herhaalt, kan je één van de twee delen weglaten.

  Voorbeeldvraag

Vul de juiste samentrekking in.

a. landbouw en tuinbouw 
b. rode wijn en witte wijn 
c. Ik hou van koekjes en ik hou van chocola.

 

Uitwerking 

a. land- en tuinbouw
landbouw en tuinbouw

b. rode en witte wijn
rode wijn en witte wijn


c. Ik hou van koekjes en chocola. 
Ik hou van koekjes en ik hou van chocola.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis