Aanvullende regels - hoofdletter...

Aanvullende regels - hoofdlettergebruik

  • hoofdletters
  • hoofdlettergebruik

  Theorie

Uitdaging

Naast de veelvoorkomende situaties waarbij we een hoofdletter schrijven, zijn er ook nog regels over hoofdlettergebruik die je misschien minder vaak tegen zult komen, maar die wel belangrijk zijn om te weten.

Methode

De meest bekende regels over hoofdlettergebruik zijn:

1 - Een zin begin je met een hoofdletter.
2 - De eerste letter van een naam schrijf je met een hoofdletter.
3 - Aardrijkskundige namen schrijf je met een hoofdletter.
4 - Namen van talen/dialecten schrijf je met een hoofdletter.
5 - Namen van specifieke bevolkingsgroepen schrijf je ook met een hoofdletter.
6 - Heilige personen en objecten schrijf je ook met een hoofdletter.
Samenstellingen en afleidingen hiervan schrijf je ook met een hoofdletter, behalve bij heilige objecten.

 

Andere gevallen waarin je ook een hoofdletter moet gebruiken zijn:

7 - Feestdagen en historische gebeurtenissen 
Officiële feestdagen en historische gebeurtenissen schrijven we ook met een hoofdletter. Tenzij ze onderdeel uitmaken van een samenstelling of afleiding, dan schrijf je het weer met een kleine letter.
--> Eerste Wereldoorlog, Pasen, Kerstmis, eerste kerstdag, Hemelvaart, Hemelvaartsdag.

8 - Namen van gebouwen, verenigingen, merken, producten en bedrijven 
De namen van unieke gebouwen, producten, bedrijven, instellingen en verenigingen schrijven we ook met een hoofdletter. Ook als ze gebruikt worden in samenstellingen en afleidingen.
--> de Europese Unie, de Hoge Raad, ministerie van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer, Coca-Cola, Shell, Pepsiblikje.

9 - Vorstelijke personen en staatslieden
Aanduidingen van vorstelijke personen en staatslieden worden met een hoofdletter geschreven als de staatsrechterlijke functie bedoeld wordt. Als het over de persoon zelf gaat, dan schrijven we het met een kleine letter.
--> de Koning, Staatssecretaris van Volksgezondheid, burgemeester Bakker, minister Jansen, prinses Beatrix, koning Willem-Alexander, Zijne Majesteit, Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander (dit is een uitzondering en schrijf je wel met hoofdletters).

10 - Citaten
Citaten begin je met een hoofdletter.
--> Henk zei: "Vanavond eten we patat!"

Maar let wel op, als het geen citaat is, maar bijvoorbeeld een gedachte, dan schrijf je het zonder hoofdletter
--> Henk dacht: vanavond gaan we patat eten.

11 - Periodes en tijdsvakken met een kleine letter
Woorden waarmee we een bepaalde periode aanduiden schrijf je met een kleine letter. 
--> april, de middeleeuwen, de renaissance, trias.

  Vuistregels

De regels over hoofdlettergebruik zijn:

1 - Een zin begin je met een hoofdletter.
2 - De eerste letter van een naam schrijf je met een hoofdletter.
3 - Aardrijkskundige namen schrijf je met een hoofdletter.
4 - Namen van talen/dialecten schrijf je met een hoofdletter.
5 - Namen van specifieke bevolkingsgroepen schrijf je ook met een hoofdletter.
6 - Heilige personen en objecten schrijf je ook met een hoofdletter.
7 - Officiële feestdagen en historische gebeurtenissen schrijven we ook met een hoofdletter.
8 - De namen van unieke gebouwen, producten, bedrijven, instellingen en verenigingen schrijven we ook met een hoofdletter.
9 - Aanduidingen van vorstelijke personen en staatslieden worden met een hoofdletter geschreven als de staatsrechterlijke functie bedoeld wordt.
10 - Citaten begin je met een hoofdletter.
11 - Woorden waarmee we een bepaalde periode aanduiden schrijf je met een kleine letter. 

Samenstellingen en afleidingen hiervan schrijf je ook met een hoofdletter, behalve bij heilige objecten, feestdagen en historische gebeurtenissen.

 

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis