Basisregels - afkortingen

Basisregels - afkortingen

  • afkorting
  • afkortingen
  • initiaalwoorden
  • letterwoorden

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn afkortingen en wat zijn de basisregels om woorden af te korten?

Methode

Een afkorting is een verkorte schrijfwijze voor een woord, naam of andere aanduiding. We kennen 2 verschillende soorten afkortingen:

 

1 - Initiaalwoorden

Initiaalwoorden zijn woorden waarvan de afkorting bestaat uit de eerste letters van de afzonderlijke woorden. Bijvoorbeeld:

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Afkorting: KLM 

belasting toegevoegde waarde
Afkorting: btw

 

2 - Letterwoorden  

Bij letterwoorden worden afkortingen gevormd door de begin letters van afzonderlijke woorden, die samen als een 'nieuw' woord worden uitgesproken. Bijvoorbeeld: 

Ministerie van Financiën 
Afkorting: MinFin

hotel, restaurant, ca
Afkorting: horeca

 

Initiaalwoorden en letterwoorden worden, in het algemeen, geschreven zonder punten en met behoud van hun originele hoofdletters.

  Vuistregels

  • Initiaalwoorden zijn woorden waarvan de afkorting bestaat uit de eerste letters van de afzonderlijke woorden.
  • Bij letterwoorden worden afkortingen gevormd door de begin letters van afzonderlijke woorden, die samen als een 'nieuw' woord worden uitgesproken.

  Voorbeeldvraag

Schrijf de juiste uitwerking op.

a. Chief Operation Officer
b. Koninklijke Marine 
c. Binnenlandse Zaken

Uitwerking: 

a. COO

b. KM

c. BiZa

 

Initiaalwoorden en letterwoorden worden, in het algemeen, geschreven zonder punten en met behoud van hun originele hoofdletters.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis