Regelmatig voorkomend - spreekwo...

Regelmatig voorkomend - spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen

  • spreekwoorden
  • gezegden
  • uitdrukkingen

  Theorie

Uitdaging

Er zijn veel spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal. Welke zijn niet de meest voorkomende, maar hoor je toch regelmatig?

Methode

Een spreekwoord is een zin in de tegenwoordige tijd die meestal een wijsheid of levensles bevat, bijvoorbeeld:

  • Als het kalf verdronken is, dempt men de put - Pas maatregelen nemen als het eigenlijk al te laat is.

Een gezegde is een zinsdeel met een figuurlijke betekenis, bijvoorbeeld:

  • bij de vleet - in overvloed.

Een uitdrukking is een zin met een figuurlijke betekenis, bijvoorbeeld:

  • er als de kippen bij zijn - meteen reageren.

 

Spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen worden vaak door elkaar gebruikt. Je kunt ze alleen echt goed leren door veel te oefenen en te lezen. 

  Vuistregels

  • Een spreekwoord is een zin in de tegenwoordige tijd die meestal een wijsheid of levensles bevat.
  • Een gezegde is een zinsdeel met een figuurlijke betekenis.
  • Een uitdrukking is een zin met een figuurlijke betekenis.

  Voorbeeldvraag

Vul de ontbrekende woorden in.
a. Niet ... is altijd mis.
b. De ... is door de kerk.
c. De morgenstond heeft ... in de mond.


Uitwerking

a. Niet geschoten is altijd mis --> Als je het niet probeert, lukt het zeker niet.
b. De kogel is door de kerk --> Na lang overleg/twijfelen is er een besluit genomen.
c. De morgenstond heeft goud in de mond --> Door vroeg te beginnen kun je meer werk verzetten.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis