Herkennen - Persoonlijk & bezitt...

Herkennen - Persoonlijk & bezittelijk voornaamwoord

  • persoonlijk voornaamwoord
  • bezittelijk voornaamwoord
  • voornaamwoord

  Theorie

Uitdaging

Hoe weet je of je te maken hebt met een persoonlijk voornaamwoord of met een bezittelijk voornaamwoord?

Methode

Een persoonlijk voornaamwoord is een woord dat (meestal) verwijst naar een levend wezen (persoonlijk).

Een bezittelijk voornaamwoord is een woord dat een relatie aangeeft tussen een zelfstandig naamwoord en een persoon, dier of instantie (bezittelijk).

 

In het volgende overzicht kan je zien wat de verschillende persoonlijke & bezittelijke voornaamwoorden zijn en hoe deze zijn gespeld in de verschillende situaties:

 

                             Persoonlijk voornaamwoord       Bezittelijk voornaamwoord

Persoon                Ond. vorm     Niet-ond. vorm       Niet-zelfst.                     Zelfst.

1e enkelvoud        ik                     mij (me)                  mijn, m'n                       mijne

2e enkelvoud        jij (je)               jou (je)                    jouw, je                          jouwe     

3e enkelvoud        hij, zij, het, u  hem, haar, u           zijn, z'n, haar, d'r, uw     zijne, hare, uwe

1e meervoud        wij (we)            ons                          ons, onze                       onze

2e meervoud        jullie, u             jullie, u                    jullie, je, uw                   uwe

3e meervoud        zij (ze)              hen, hun (ze)          hun                                 hunne

 

Bedenk dus altijd goed of het woord verwijst naar een levend wezen (persoonlijk voornaamwoord) of dat het woord een relatie aangeeft tussen een zelfstandig naamwoord en een persoon, dier of instantie (bezittelijk voornaamwoord).

  Vuistregels

  • Een persoonlijk voornaamwoord is een woord dat (meestal) verwijst naar een levend wezen (persoonlijk).
  • Een bezittelijk voornaamwoord is een woord dat een relatie aangeeft tussen een zelfstandig naamwoord en een persoon, dier of instantie (bezittelijk).

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis