Positie van getallen op de getal...

Positie van getallen op de getallenlijn tot 100.000

  Theorie

Uitdaging

Hoe positioneer je getallen op de (lege) getallenlijn tot 100.000?

Methode

Bij een getallenlijn is het altijd belangrijk om te kijken naar twee dingen:

  1. Welke getallen staan er onder de getallenlijn? Welke stap wordt er genomen tussen de getallen? Veel voorkomend is een stapgrootte tussen ieder lijntje van 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 en 10.000.

  2. Wat betekent dan ieder streepje? Ga voor jezelf direct na voor een aantal streepjes op de getallenlijn welk getal daarbij hoort, zodat je de getallenlijn goed begrijpt.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis