Afronden op tientallen

Afronden op tientallen

  Theorie

Uitdaging

Afronden op tientallen is niet moeilijk, maar je moet net even weten hoe dat moet.

Hier kun je lezen hoe je dat doet.

Methode

Stel je moet het getal 465 afronden op tientallen.

Als je af moet ronden op tientallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het tiental. Dat getal is een 5. Bij het afronden gelden altijd deze regels:

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Omdat dit getal een 5 of hoger is, rond je af naar boven en tel je dus 1 bij het tiental op. Het tiental verandert dus van een 6 in een 7. Alle getallen rechts van het tiental worden een 0. Het antwoord is dus 470.

 

Stel je moet het getal 464 afronden op tientallen.

Als je af moet ronden op tientallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het tiental. Dat getal is een 4. Bij het afronden gelden altijd deze regels:

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Omdat dit getal een 4 of lager is, rond je af naar beneden en blijft het tiental hetzelfde. Alle getallen rechts van het tiental worden een 0. Het antwoord is dus 460.

  Vuistregels

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis