Afronden op duizendtallen

Afronden op duizendtallen

  Theorie

Uitdaging

Afronden op duizendtallen is niet moeilijk, maar je moet net even weten hoe dat moet.

Hier kun je lezen hoe je dat doet.

Methode

Stel je moet het getal 8.765 afronden op duizendtallen.

Als je af moet ronden op duizendtallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het duizendtal. Dat getal is een 7. Bij het afronden gelden altijd deze regels:

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Omdat dit getal een 5 of hoger is, rond je af naar boven en tel je dus 1 bij het duizendtal op. Het duizendtal verandert dus van een 8 in een 9. Alle getallen rechts van het duizendtal worden een 0. Het antwoord is dus 9.000.

 

Stel je moet het getal 8.265 afronden op duizendtallen.

Als je af moet ronden op duizendtallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het duizendtal. Dat getal is een 2. Bij het afronden gelden altijd deze regels:

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Omdat dit getal een 4 of lager is, rond je af naar beneden en blijft het duizendtal dus hetzelfde. Alle getallen rechts van het duizendtal worden een 0. Het antwoord is dus 8.000.

  Vuistregels

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis