Afronden van getallen tot 500

Afronden van getallen tot 500

  Theorie

Uitdaging

Afronden van getallen tot 500. Hoe doe je dat nou precies?

Methode

Afronden op tientallen

Stel je moet het getal 65 afronden op tientallen.

Als je af moet ronden op tientallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het tiental. Dat getal is een 5. Bij het afronden gelden altijd deze regels:

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Omdat dit getal een 5 of hoger is, rond je af naar boven en tel je dus 1 bij het tiental op. Het tiental verandert dus van een 6 in een 7. Alle getallen rechts van het tiental worden een 0. Het antwoord is dus 70.

 

Afronden op honderdtallen

Stel je moet het getal 438 afronden op honderdtallen.

Als je af moet ronden op honderdtallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het honderdtal. Dat getal is een 3. Bij het afronden gelden altijd deze regels:

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Omdat dit getal een 4 of lager is, rond je af naar beneden en blijft het honderdtal dus hetzelfde. Alle getallen rechts van het honderdtal worden een 0. Het antwoord is dus 400.

  Vuistregels

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis