Afronden van getallen tot 10.000

Afronden van getallen tot 10.000

  Theorie

Uitdaging

Afronden van getallen tot 10.000. Hoe doe je dat nou precies?

Methode

Afronden op tientallen

Stel je moet het getal 7.364 afronden op tientallen.

Als je af moet ronden op tientallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het tiental. Dat getal is een 4. Bij het afronden gelden altijd deze regels:

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Omdat dit getal een 4 of lager is, rond je af naar beneden en blijft het tiental hetzelfde. Alle getallen rechts van het tiental worden een 0. Het antwoord is dus 7.360.

 

Afronden op honderdtallen

Stel je moet het getal 7.364 afronden op honderdtallen.

Als je af moet ronden op honderdtallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het honderdtal. Dat getal is een 6. Bij het afronden gelden altijd deze regels:

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Omdat dit getal een 5 of hoger is, rond je af naar boven en tel je 1 bij het honderdtal op. Het honderdtal verandert dus van een 3 in een 4. Alle getallen rechts van het honderdtal worden een 0. Het antwoord is dus 7.400.

 

Afronden op duizendtallen

Stel je moet het getal 7.364 afronden op duizendtallen.

Als je af moet ronden op duizendtallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het duizendtal. Dat getal is een 3. Bij het afronden gelden altijd deze regels:

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Omdat dit getal een 4 of lager is, rond je af naar beneden en blijft het duizendtal hetzelfde. Alle getallen rechts van het duizendtal worden een 0. Het antwoord is dus 7.000.

  Vuistregels

  • Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.
  • Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis