Breuk vermenigvuldigen met een h...

Basis - Breuk vermenigvuldigen met een heel getal

  Theorie

Uitdaging

Hoe kun je een breuk vermenigvuldigen met een heel getal? Dat leggen we je hier uit.

Methode

Stel, je hebt de volgende som: 6 x $$\frac{3}{5}$$

Je kunt deze som als volgt uitrekenen:

$$6\mbox{ x }\frac{3}{5} = \frac{6\mbox{ x }3}{5} = \frac{18}{5}$$

Let op: je vermenigvuldigt het hele getal alleen met het getal boven de breukstreep (de teller).

Om erachter te komen welk hele getal verstopt zit in deze breuk, kun je de breuk opsplitsen in twee breuken, namelijk: $$\frac{15}{5}$$ en $$\frac{3}{5}$$. De breuk $$\frac{15}{5}$$ is hetzelfde als het hele getal 3. De andere breuk kun je niet simpeler maken.

Het antwoord is dus $$3\frac{3}{5}$$.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis