Heel getal delen door een breuk

Basis - Heel getal delen door een breuk

  Theorie

Uitdaging

Hoe deel je een heel getal door een breuk?

Methode

Bekijk de volgende som: $$3 : \frac{2}{5}$$

Stap 1. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.

Het deelteken wordt een keerteken. En in de breuk worden de teller en noemer met elkaar verwisseld. Dan krijg je: $$3 \ \mbox{x} \ \frac{5}{2}$$.

Stap 2. Vermenigvuldig het hele getal met de teller.

$$\frac{3 \ \mbox{x} \  5}{2} = \frac{15}{2}$$.

Stap 3. Vereenvoudig indien mogelijk.

De breuk wordt opgesplitst in twee breuken, namelijk $$\frac{14}{2}$$ en $$\frac{1}{2}$$. $$\frac{14}{2}$$ is hetzelfde als het hele getal 7. De andere breuk kun je niet simpeler maken.

Het antwoord is dus: $$7\frac{1}{2}$$.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis