Basis - Gelijknamige breuken door elkaar delen (meerkeuze)

Basis - Gelijknamige breuken door elkaar delen (meerkeuze)

  Theorie

Uitdaging

Hoe kun je gelijknamige breuken door elkaar delen?

Methode

Bekijk de volgende som: $$\frac{4}{9} : \frac{3}{9}$$

Stap 1. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.

Het deelteken wordt een keerteken. En in de breuk worden de teller en noemer met elkaar verwisseld. Dan krijg je: $$\frac{4}{9} \ \mbox{x} \ \frac{9}{3}$$

Stap 2. Vermenigvuldig de tellers en noemers met elkaar.

$$\frac{4 \ \mbox{x} \ 9}{9 \ \mbox{x} \ 3} = \frac{36}{27}$$.

Stap 3. Vereenvoudig indien mogelijk.

De breuk wordt opgesplitst in twee breuken, namelijk $$\frac{27}{27}$$ en $$\frac{9}{27}$$. $$\frac{27}{27}$$ is hetzelfde als het hele getal 1. De andere breuk $$\frac{9}{27}$$ kun je simpeler schrijven als $$\frac{1}{3}$$.

Het antwoord is dus: 1 $$\frac{1}{3}$$.

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.
… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.