Gelijknamige breuken door elkaar...

Basis - Gelijknamige breuken door elkaar delen (open)

  Theorie

Uitdaging

Hoe kun je gelijknamige breuken door elkaar delen?

Methode

Bekijk de volgende som: $$\frac{4}{9} : \frac{3}{9}$$

Stap 1. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.

Het deelteken wordt een keerteken. En in de breuk worden de teller en noemer met elkaar verwisseld. Dan krijg je: $$\frac{4}{9} \ \mbox{x} \ \frac{9}{3}$$

Stap 2. Vermenigvuldig de tellers en noemers met elkaar.

$$\frac{4 \ \mbox{x} \ 9}{9 \ \mbox{x} \ 3} = \frac{36}{27}$$.

Stap 3. Vereenvoudig indien mogelijk.

De breuk wordt opgesplitst in twee breuken, namelijk $$\frac{27}{27}$$ en $$\frac{9}{27}$$. $$\frac{27}{27}$$ is hetzelfde als het hele getal 1. De andere breuk $$\frac{9}{27}$$ kun je simpeler schrijven als $$\frac{1}{3}$$.

Het antwoord is dus: 1 $$\frac{1}{3}$$.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis