positie van kommagetallen op de ...

Basis - positie van kommagetallen op de getallenlijn tot 50

  Theorie

Uitdaging

Hoe kun je bepalen wat de positie is van een kommagetal op een getallenlijn? Dat leggen we je hier uit.

Methode

Bekijk de getallenlijn. De getallenlijn loopt van 20 tot 25 met 10 stapjes. Het verschil tussen 20 en 25 is 25 - 20 = 5. Omdat je 10 stapjes maakt ga je met iedere stap dus 5 : 10 = 0,5 omhoog.

De pijl staat net achter het 9e stapje. Het juiste antwoord is dus 24,65.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis