Aantal minuten onderweg berekenen

Aantal minuten onderweg berekenen

  Theorie

Uitdaging

Hoe reken je het aantal minuten onderweg uit?

Methode

Het aantal minuten onderweg kan worden berekend als de snelheid en afstand bekend zijn. De snelheid kan worden gegeven in kilometer per uur. Bijvoorbeeld 96 km/uur, dit betekent dat er 96 km in 1 uur wordt afgelegd.

De afstand kan bijvoorbeeld in km worden gegeven.

 

Bekijk het volgende voorbeeld:
 
De auto rijdt met een snelheid van 25 km/uur. De auto legt een afstand van 75 km af in totaal. Hoeveel minuten is de auto onderweg geweest?

 

In 1 uur wordt 25 km afgelegd. Na 75 km is de afstand

75 km : 25 km = 3 keer zo lang geworden

De tijd is dan ook 3 keer zo lang geworden. Het aantal uur onderweg berekenen wij door:

1 uur x 3 = 3 uur  

Nu kunnen wij het aantal uur onderweg omrekenen naar het aantal minuten onderweg:

1 uur is 60 minuten, dus

3 uur x 60 minuten = 180 minuten

Dus de auto was in totaal 180 minuten onderweg.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis