Snelheid in km per uur berekenen

Snelheid in km per uur berekenen

  Theorie

Uitdaging

Hoe reken je de snelheid in km/uur uit?

Methode

De snelheid kan worden berekend als de afstand en tijd bekend zijn. De afstand kan worden gegeven in kilometer (km). En de tijd kan bijvoorbeeld in minuten of uren worden gegeven.

De snelheid is de afgelegde afstand in km per uur.

 

Bekijk het volgende voorbeeld:
 
Een scooter legt een afstand van 35 km af in 300 minuten. Wat is de snelheid van de scooter in km/uur?

 

Eerst rekenen we de tijd om van minuten naar uren:

300 minuten : 60 minuten = 5 uur

De scooter legt dus 35 km af in 5 uur.

Wij moeten de afstand berekenen die de scooter heeft afgelegd in 1 uur.

5 uur : 1 uur = 5

De tijd is 5 keer zo kort geworden, dus de afstand is ook 5 keer zo kort geworden:

35 km : 5 = 7 km  

De scooter heeft dus 7 km in 1 uur afgelegd: 7 km/uur. Het antwoord is dus 7 km/uur.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis