Verdubbel het getal tot 10.000

Verdubbel het getal tot 10.000

  Theorie

Uitdaging

Bij verdubbelen tot 10.000 moet je het bekende getal verdubbelen, waarbij het antwoord niet hoger is dan 10.000.

Hoe je dit doet leggen we je hier uit.

Methode

Stel: je moet het getal 3.836 verdubbelen.

Verdubbelen is hetzelfde als het getal dat je al hebt nog een keer bij datzelfde getal optellen. Je kunt dus de uitkomst van het verdubbelen bepalen door een optelsom te maken:

3.836 + 3.836 = 7.672

Je kunt deze eenvoudige som altijd opstellen als je een getal moet verdubbelen.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis