Breuk aftrekken van een heel getal

Gevorderd - Breuk aftrekken van een heel getal

  Theorie

Uitdaging

Hoe trek je een breuk af van een heel getal?

Methode

Bekijk de volgende som: $$4 - \frac{3}{8}$$

Stap 1. Schrijf het hele getal om in de vorm van een breuk.

Het getal 4 schrijven we om in een breuk met dezelfde noemer als de breuk $$\frac{3}{8}$$, dus:

$$4 = \frac{4}{1} = \frac{32}{8}$$

Stap 2. Trek de breuken van elkaar af.

$$\frac{32}{8} - \frac{3}{8} = \frac{32 - 3}{8} = \frac{29}{8}$$.

Stap 3. Vereenvoudig indien mogelijk.

De breuk wordt opgesplitst in twee breuken, namelijk $$\frac{24}{8}$$ en $$\frac{5}{8}$$. $$\frac{24}{8}$$ is hetzelfde als het hele getal 3. De breuk $$\frac{5}{8}$$ kun je niet simpeler schrijven.

Het antwoord is dus: $$3\frac{5}{8}$$.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis