Gelijknamige breuken met elkaar ...

Gevorderd - Gelijknamige breuken met elkaar vermenigvuldigen (open)

  Theorie

Uitdaging

Hoe kun je gelijknamige breuken met elkaar vermenigvuldigen? Dat leggen we je hier uit.

Methode

Breuken zijn gelijknamig als het cijfer onder de breukstreep, ook wel de 'noemer' genoemd, bij beide breuken hetzelfde, of gelijk, is. Deze breuken kun je met elkaar vermenigvuldigen.

Stel je hebt de volgende som: $$\frac{3}{5}$$ x $$\frac{3}{5}$$

Je kunt dit als volgt oplossen:

$$\frac{3}{5}\mbox{ x }\frac{3}{5} = \frac{3\mbox{ x }3}{5\mbox{ x }5} = \frac{9}{25}$$.

Let op: je vermenigvuldigt dus de teller met de teller (onthoud: de teller is het cijfer boven de breukstreep) en de noemer met de noemer (onthoud: de noemer is het cijfer onder de breukstreep).

Je kunt de breuk verder niet vereenvoudigen. Het antwoord is dus $$\frac{9}{25}$$.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis