Zet de kommagetallen van hoog na...

Gevorderd - Zet de kommagetallen van hoog naar laag

  Theorie

Uitdaging

Hoe kun je bepalen welk kommagetal het grootste of juist het kleinste kommagetal is uit een lijstje kommagetallen? Dat leggen we je hier uit.

Methode

Stel je hebt de volgende kommagetallen:

0,456
0,813
0,459
0,421

Als je ze op volgorde wilt zetten van klein naar groot, dan bekijk je eerst het eerste cijfer achter de komma van ieder kommagetal. Dan zie je dat 0,456, 0,459 en 0,421 de kleinste kommagetallen zijn. Daarna komt 0,813 als grootste getal.

Bij 0,456, 0,459 en 0,421 is het eerste cijfer achter de komma een 4. We moeten dus naar het tweede cijfer achter de komma kijken, om te kunnen zien welk getal kleiner is. Het cijfer 2 is kleiner dan het cijfer 5, dus het kommagetal 0,421 is kleiner dan de kommagetallen 0,456 en 0,459.

Bij 0,456 en 0,459 is het tweede cijfer achter de komma een 5. We moeten dus naar het derde cijfer achter de komma kijken, om te kunnen zien welk getal kleiner is. Het cijfer 6 is kleiner dan het cijfer 9, dus het kommagetal 0,456 is kleiner dan het kommagetal 0,459.

De juiste volgorde van klein naar groot is dus:

0,421 - 0,456 - 0,459 - 0,813

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis