lijndiagrammen

Gevorderd - lijndiagrammen

  Theorie

Uitdaging

Wat is een lijndiagram en wat kun je er precies mee?

Methode

Een lijndiagram is een diagram waarin met een lijn duidelijk wordt gemaakt hoe onderwerpen zich tot elkaar verhouden. In de lijndiagram staan punten die met een lijn aan elkaar zijn verbonden.

Het lijndiagram hiernaast is gemaakt door IJssalon 'Het Bolletje'.

In het lijndiagram zie je dat op de horizontale lijn (deze lijn heet officieel de x-as) het jaar uitgedrukt staat in maanden. Op de verticale lijn (deze lijn heet officieel de y-as) zie je het aantal verkochte ijsjes staan.

De lijn van de grafiek geeft het verloop van de ijsjes-verkopen gedurende het jaar aan. Zo kun je bijvoorbeeld aflezen dat er in april 1.500 ijsjes zijn verkocht en dat er in augustus 6.000 ijsjes zijn verkocht. Ook kun je duidelijk zien dat er in de wintermaanden geen ijsjes verkocht worden.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis