De stam (dubbele medeklinkers)

De stam (dubbele medeklinkers)

  Theorie

Uitdaging

Om de juiste vorm van een werkwoord te kunnen bepalen, is het belangrijk om eerst te weten hoe je de stam van een werkwoord schrijft.

Maar hoe werkt dat als het hele werkwoord dubbele medeklinkers heeft?

Methode

Sommige hele werkwoorden hebben dubbele medeklinkers. We halen er dan ook één medeklinker af.

Kijk bijvoorbeeld naar het werkwoord 'bakken'.

Het hele werkwoord = bakken
De ruwe stam = -en = bakk

Je ziet dat de ruwe stam twee medeklinkers heeft. We noemen dit 'ruw', omdat deze nog verder moet worden bewerkt. In dit geval halen we er een medeklinker af.

De stam = bak (van 'ik bak')

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis