Verleden tijd - sterke werkwoorden

Verleden tijd - sterke werkwoorden

  Theorie

Uitdaging

Als je de verleden tijd (vt) gebruikt dan zeg je dat er iets al is gebeurd. De sterke werkwoorden veranderen van klank in de verleden tijd.

Er zijn veel sterke werkwoorden. Hoe je de verschillende vormen van de verleden tijd schrijft van deze werkwoorden, moet je gewoon onthouden.

Methode

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van de verleden tijd van sterke werkwoorden:

worden werd werden
gaan ging gingen
dragen droeg droegen
lopen liep liepen
breken brak braken
houden hield hielden
lezen las lazen
laten liet lieten
hebben had hadden
ruiken rook roken

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis