Voltooid deelwoord - zwakke werk...

Voltooid deelwoord - zwakke werkwoorden (het woord verandert niet)

  Theorie

Uitdaging

Wat is een voltooid deelwoord en hoe spel je het voltooid deelwoord van sterke werkwoorden?

Methode

Wanneer gebruik je een voltooid deelwoord?

Als je wilt vertellen dat iets al gebeurd is, dan gebruik je een voltooid deelwoord in een zin. Voltooid betekent dat iets af is. Er gebeurt daarna niets meer.

Ik fiets. --> Ik ben aan het fietsen.
Ik heb gefietst. --> Ik ben niet meer aan het fietsen.

 

Hoe spel je een voltooid deelwoord?

1. Een voltooid deelwoord begint bijna altijd met ge, maar kan ook beginnen met beveront, of her aan het begin van een werkwoord.

ge
geplukt
gevraagd
gehuild
gedanst
be
bediend
beslist
betaald
bereid
ver
veranderd
verzet
verdiend
verteld
ont
ontdekt
ontwaakt
ontvoerd
ontwikkeld
her
herdenkt
herinnerd
hersteld
herhaald

2. Een voltooid deelwoord eindigt meestal op en bij de sterke werkwoorden.
Een voltooid deelwoord eindigt altijd op een t of d bij de zwakke werkwoorden.

Sterke werkwoorden
lopen
kopen
berijden
verdwijnen
ontwerpen
gelopen
gekocht
bereden
verdwenen
ontworpen
 
Zwakke werkwoorden
werken
bedanken
vertellen
ontwikkelen
herkauwen
gewerkt
bedankt
verteld
ontwikkeld
herkauwd

Als je niet weet of het voltooid deelwoord op een t of een d eindigt, dan kun je het langer maken (in de verleden tijd). Dus: gefietst, want in de verleden tijd is het: fietsten. Je kunt natuurlijk ook kofschiptaxi gebruiken.

Kofschiptaxi

Als de stam van een zwak werkwoord eindigt op één van de letters k, f, s, ch, p, t, x uit kofschiptaxi, dan eindigt het voltooid deelwoord op een t.

Als de stam van een zwak werkwoord eindigt op een letter die niet in kofschiptaxi voorkomt (dus niet op k, f, s, ch, p, t, x), dan eindigt het voltooid deelwoord op een d.

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis