Samengestelde woorden

Samengestelde woorden

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn samengestelde woorden en hoe spel je ze?

Methode

Samengestelde woorden (ook wel samenstellingen genoemd) zijn woorden die bestaan uit twee kortere woorden. Het woord is dus opgebouwd uit twee andere woorden.

Denk bijvoorbeeld aan een theelepel: dit bevat de woorden thee & lepel. Of aan boekenkast: dit bevat de woorden boek & kast. Vaak kun je de twee woorden gewoon aan elkaar plakken. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

fiets + band —> fietsband
boven + been —> bovenbeen
zolder + kamer —> zolderkamer

Let op: als het eerste deel van de samenstelling een meervoud heeft dat eindigt op -en, dan schrijf je dat er soms ook bij in de samenstelling. Behalve als er maar één van bestaat! Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

boek + kast —> boekenkast
kip + soep —> kippensoep
zon + straal —> zonnestraal (zonder n, er is maar één zon in ons zonnestelsel!)

Let op: als je een s hoort tussen de twee woorden van de samenstelling, dan schrijf je deze s ook in de samenstelling. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

bakker + room —> bakkersroom
mening + verschil —> meningsverschil
moeder + kindje —> moederskindje

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis