Basisregels - werkwoorden uit he...

Basisregels - werkwoorden uit het Engels

  • werkwoord
  • moeilijke werkwoorden
  • Engels
  • werkwoorden uit het Engels

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn de basisregels van het spellen van werkwoorden uit de Engelse taal en gebruiken we hier ook de regel van 't kofschip?

Methode

Sommige werkwoorden die we gebruiken in de Nederlandse taal, vinden hun oorsprong in de Engelse taal. Denk maar aan werkwoorden als downloaden, checken, hockeyen en mailen.

Bij het spellen van deze werkwoorden gebruik je gewoon de regel van 't kofschip.

De regel luidt: ls de letter voor de laatste letters (-en) van het werkwoord een medeklinker is uit 't kofschip (dus t-k-f-s-ch-p, reken ook de x mee), dan:

1 - schrijf je -te(n) in de verleden tijd. Bij alle andere letters schrijf je -de(n).
2 - eindigt het voltooid deelwoord op een -t. Bij alle andere letters schrijf je een -d.

 

Kijk maar naar de volgende voorbeelden: 

faxen - ik faxte - ik heb gefaxt
tanken - ik tankte - ik heb getankt
checken - ik checkte - ik heb gecheckt
streamen - ik streamde - ik heb gestreamd
hobbyen - ik hobbyde - ik heb gehobbyd
mailen - ik mailde - ik heb gemaild

Let op: een extra toevoeging bij werkwoorden uit de Engels taal is dat als de stam eindigt op een sjjj-klank (ch, sh), dan krijgen de verleden tijd en het voltooid deelwoord altijd een t.

pushen - ik pushte - ik heb gepusht
lunchen - ik lunchte - ik heb geluncht 

 

  Vuistregels

ls de letter voor de laatste letters (-en) van het werkwoord een medeklinker is uit 't kofschip (dus t-k-f-s-ch-p, reken ook de x mee), dan:

  • schrijf je -te(n) in de verleden tijd. Bij alle andere letters schrijf je -de(n).
  • eindigt het voltooid deelwoord op een -t. Bij alle andere letters schrijf je een -d.

  Voorbeeldvraag

Hoe schrijf je de vervoegingen van deze werkwoorden uit het Engels?

a. downloaden - ik ..... - ik heb .....
b. snookeren - ik ..... - ik heb .....
c. linken - ik ..... - ik heb .....

 

Uitwerkingen

a. downloaden - ik downloadde - ik heb gedownload
b. snookeren - ik snookerde - ik heb gesnookerd
c. linken - ik linkte - ik heb gelinkt

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis