Aanvullende regels 2 meervoud - ...

Aanvullende regels 2 meervoud - zelfstandig naamwoord

 • zelfstandig naamwoord
 • spelling zelfstandig naamwoord
 • aanvullende regels spelling zelfstandig naamwoord
 • moeilijke zelfstandig naamwoorden

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn de aanvullende regels van de spelling van zelfstandig naamwoorden?

Methode

Zelfstandig naamwoorden kunnen in het meervoud ook anders eindigen, bijvoorbeeld op -s, -'s, -ën, -iën & -ies. Hieronder lees je de regels die je kan toepassen op deze zelfstandig naamwoorden.

 

Meervoud eindigt op -s of -'s

Soms krijgt een zelfstandig naamwoord in het meervoud een s erachter. Welke zelfstandig naamwoorden dat hebben moet je leren door veel te lezen en hiermee te oefenen. Hieronder zie je een aantal zelfstandig naamwoorden die in het meervoud een -s erachter krijgen:

balie - balies
reactie - reacties
tafel - tafels
computer - computers
cadeau - cadeaus

Soms komt er voor de -s in het meervoud een apostof (') te staan. Dit is het geval als de klank van de laatste lettergreep anders zou veranderen. Door een apostrof voor de s te zetten (-'s) houdt de laatste lettergreep een harde klank. Hieronder enkele voorbeelden:

baby - baby's
taxi - taxi's
piano - piano's
oma - oma's
opa - opa's 

Let op: ook bij woorden die een afkorting zijn of cijfers bevatten wordt er een apostrof geschreven voor de s in het meervoud (bijv. cd's, tv's, wc's).

 

Woorden die eindigen op -ee

Bijna alle zelfstandig naamwoorden die in het enkelvoud eindigen op -ee krijgen in het meervoud -ën erachter (je schrijft dan dus 3x een e achter elkaar met de puntjes op de letter waar een nieuwe klank moet beginnen). 

idee - ideeën
wee - weeën
trofee - trofeeën

Let op: er zijn enkele uitzonderingen (zoals dominee, dit is in het meervoud dominees).

 

Woorden die eindigen op -ie

Zelfstandig naamwoorden die in het enkelvoud eindigen op -ie, eindigen in het meervoud op iën, ieën of ies. Welk woord waarop eindigt kan je met een aantal regels bedenken, maar sommige woorden moet je gewoon weten.

 

Wanneer eindigt het meervoud dan op -iën?

Het meervoud eindigt op -iën als de klemtoon van het woord niet op de laatste lettergreep ligt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het woord bacterie. Hier ligt de klemtoon op bacterie, dus niet op de laatste lettergreep. Daarom schrijf je het meervoud van dit woord als bacteriën (en niet als bacterieën!). Nog een voorbeeld:

porie - poriën

 

Wanneer eindigt het meervoud dan op -ieën?

Het meervoud eindigt op -ieën als de klemtoon van het woord wel op de laatste lettergreep ligt. Dit is bij de meeste zelfstandig naamwoorden die op -ie eindigen het geval. Bijvoorbeeld bij het woord allergie, ligt de klemtoon op de laatste lettergreep (-gie). Daarom schrijf je het meervoud van dit woord als allergieën (en niet als allergiën!). Nog enkele voorbeelden:

kopie - kopieën
calorie - calorieën
theorie - theorieën
melodie - melodieën

 

Wanneer eindigt het meervoud dan op -ies?

Sommige zelfstandig naamwoorden die op -ie eindigen krijgen in het meervoud een s eraan vast, altijd zonder apostrof. Je moet dit gewoon weten, hier zijn geen regels voor. Enkele voorbeelden:

kanarie - kanaries
ruzie - ruzies
felicitatie - felicitaties

 

  Vuistregels

 • Soms krijgt een zelfstandig naamwoord in het meervoud een s erachter. Welke zelfstandig naamwoorden dat hebben moet je leren door veel te lezen en hiermee te oefenen.
 • Soms komt er voor de -s in het meervoud een apostof (') te staan. Dit is het geval als de klank van de laatste lettergreep anders zou veranderen.
 • Bijna alle zelfstandig naamwoorden die in het enkelvoud eindigen op -ee krijgen in het meervoud -ën erachter.
 • Zelfstandig naamwoorden die in het enkelvoud eindigen op -ie, eindigen in het meervoud op iën, ieën of ies.
 • Het meervoud eindigt op -iën als de klemtoon van het woord niet op de laatste lettergreep ligt.
 • Het meervoud eindigt op -ieën als de klemtoon van het woord wel op de laatste lettergreep ligt.
 • Sommige zelfstandig naamwoorden die op -ie eindigen krijgen in het meervoud een s eraan vast, altijd zonder apostrof. Je moet dit gewoon weten, hier zijn geen regels voor.

  Voorbeeldvraag

Hoe schrijf je het meervoud van deze zelfstandige naamwoorden?

a. allergie - .....
b. mama - .....
c. confrontatie - .....

 

Uitwerkingen

a. allergie - allergieën
b. mama - mama's
c. confrontatie - confrontaties

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis