Mix regels - beide(n), alle(n), sommige(n), andere(n)

Mix regels - beide(n), alle(n), sommige(n), andere(n)

  • verschil beide(n) of alle(n) en sommige(n) of andere(n)
  • beide(n)
  • alle(n)
  • sommige(n)
  • andere(n)

  Theorie

Uitdaging

Waarin verschilt de spelling van de woorden beide(n) & alle(n) en woorden als sommige(n), andere(n), vele(n) & enkele(n)?

Methode

Deze woorden worden soms zonder n gespeld en soms met een n. De spellingsregels omtrent de woorden beide(n) & alle(n) lijken erg op de spellingsregels omtrent woorden als sommige(n), andere(n), vele(n) & enkele(n), maar er is een klein verschil.

Beide woordengroepen krijgen geen n erachter:

- als ze in combinatie met een zelfstandig naamwoord in de zin staan.
- als het zelfstandig gebruikt is (niet in combinatie met een zelfstandig naamwoord in hetzelfde zinsdeel) en het niet op personen slaat.

Beide woordengroepen krijgen wel een n erachter:

- als het zelfstandig gebruikt is en op personen in het algemeen slaat.

 

De regels verschillen als het zelfstandig gebruikt is en wel op personen slaat die eerder al genoemd zijn.

- Op onze tennisclub hebben we vijf leraren. Zij komen allen uit Nederland.
- Op onze tennisclub hebben we twee leraren. Zij komen beiden uit Nederland.

- Mijn man en ik hebben zes kinderen. Sommige zijn al volwassen, andere nog niet.
- In mijn klas waren niet alle leerlingen even sportief. Maar enkele gingen wekelijks sporten.

 

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

De spellingsregels omtrent de woorden beide(n) & alle(n) lijken erg op de spellingsregels omtrent woorden als sommige(n), andere(n), vele(n) & enkele(n), maar er is een klein verschil:

  • als het zelfstandig gebruikt is en wel op personen slaat die eerder al genoemd zijn dan schrijf je allen en beiden (met een n!)
  • als het zelfstandig gebruikt is en wel op personen slaat die eerder al genoemd zijn dan schrijf je sommige en andere (zonder n!)

  Voorbeeldvraag

a. Vele(n) pennen hebben blauwe inkt, maar Marloes heeft ook nog andere(n).
b. Tussen de middag blijven sommige(n) leerlingen op school.
c. Het nieuwe speelgoed is voor ons alle(n).

 

Uitwerking:

a. Vele pennen hebben blauwe inkt, maar Marloes heeft ook nog andere.
'Vele' wordt in combinatie met een zelfstandig naamwoord gebruikt (pennen).
'Andere' wordt zelfstandig gebruikt, maar slaat niet op personen, maar op pennen.
b. Tussen de middag blijven sommige leerlingen op school.
'Sommige' wordt hier in combinatie met een zelfstandig naamwoord gebruikt (leerlingen).
c. Het nieuwe speelgoed is voor ons allen.
'Allen' wordt zelfstandig gebruikt en slaat op personen in het algemeen.

 

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.