ei of ij?

Gevorderd - ei of ij?

 • ei
 • ij
 • ei of ij?
 • twijfel lettercombinaties
 • twijfelwoorden
 • lange ij
 • korte ei

  Theorie

Uitdaging

Sommige woorden kun je zowel met ei schrijven als met ij. Maar welke moet je dan kiezen?

Methode

Voor bijna alle woorden met een ij-klank erin geldt dat je moet leren welke (ei/ij) je moet gebruiken. Er zijn geen duidelijk regels voor het gebruik van de ei en ij.

Er zijn wel een paar regels die meestal gelden. Deze kun je gebruiken, maar vergeet niet dat er uitzonderingen op deze regels bestaan. Je kunt de regels dus niet zomaar altijd toepassen.

1. Sterke werkwoorden schrijf je meestal met een ij.
2. Zwakke werkwoorden schrijf je meestal met een ei.
3. Bij een woord dat eindigt op -heid, schrijf je 'heid' met een ei.
4. Bij een woord dat eindigt op -lijk(s), schrijf je 'lijk(s)' met een ij.
5. Een woord dat eindigt op -tijd heeft altijd te maken met de 'echte' tijd (bedtijd, wintertijd, etenstijd). Als dit niet het geval is, schrijf je het laatste stuk als -teit (kwaliteit, brutaliteit, universiteit, creativiteit).

Sommige woorden zijn zowel met de korte ei als met de lange ij goed gespeld. De betekenis is vaak dan wel heel verschillend. Deze woorden zijn meestal extra lastig om correct te spellen.

lijden (= verdriet hebben) - leiden (= de leiding hebben over iets)

  Vuistregels

 • Sterke werkwoorden schrijf je meestal met een ij.
 • Zwakke werkwoorden schrijf je meestal met een ei.
 • Bij een woord dat eindigt op -heid, schrijf je 'heid' met een ei.
 • Bij een woord dat eindigt op -lijk(s), schrijf je 'lijk(s)' met een ij.
 • Een woord dat eindigt op -tijd heeft altijd te maken met de 'echte' tijd (bedtijd, wintertijd, etenstijd). Als dit niet het geval is, schrijf je het laatste stuk als -teit (kwaliteit, brutaliteit, universiteit, creativiteit).
 • De betekenis van het woord kan veranderen als je ij in plaats van ei gebruikt en andersom.

  Voorbeeldvraag

Vul in 'ei' of 'ij'.

a. In de zomer gaat de klok een uur vooruit, dit is de zomert..d.
b. Ik wil dat onderwerp liever m..den.
c. Jouw vriendinnen zijn echt lieve m..den.

 

 

Uitwerking

a. zomertijd
Een woord dat eindigt op -tijd heeft altijd te maken met de 'echte' tijd.

b. mijden
Mijden met een lange ij betekent dat je iets wilt ontwijken, in dit geval wil je 'dat onderwerp' ontwijken. 

c. meiden
Meiden met een korte ei zijn jonge vrouwen.  

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis