Uitzonderingen - verkleinwoorden

Uitzonderingen - verkleinwoorden

 • verkleinwoorden
 • uitzonderingen verkleinwoorden

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn de uitzonderingen omtrent de spelling van verkleinwoorden?

Methode

De basisregels van verkleinwoorden zijn: 

- Als de laatste klank van een woord klinkt als: k, f, g, p of t voeg je -je toe aan het woord.
- Woorden met andere eindklanken eindigen meestal op -tje.

 

Er zijn ook aardig wat uitzonderingen op deze basisregels. Als het woord eindigt op: 

 

1 - ing --> inkje of ingetje

Als een woord eindigt op -ing haal je -ing van het woord af en voeg je -inkje of -ingetje aan het woord toe om het te verkleinen.

kneuzing - kneuzinkje
ring - ringetje 

 

2 - m --> mpje

Als een woord eindigt op -m, voeg je -pje aan het woord toe om het te verkleinen.  

lichaam - lichaampje

 

3 - b, g, l, m, n, r (en soms p) met een beklemtoonde korte klinker ervoor --> dubbele medekinker +etje

Als een woord eindigt op een b, g, l, m, n, r (en soms p) met een beklemtoonde korte klinker ervoor, verdubbel je de medeklinker en voeg je -etje aan het woord toe om het te verkleinen. 

bal - balletje
som - sommetje
krab - krabbetje

 

4 - lang klinkende a, o, e, u --> dubbele medeklinker +tje

Als een woord eindigt op een lang klinkende klinker (behalve de i), verdubbel je de klinker en voeg je -tje toe aan het woord om het te verkleinen. 

menu - menuutje

 

5 - é --> eetje 

Als een woord eindigt op é, haal je é van het woord af en voeg je -eetje aan het woord toe om het te verkleinen.  

comité - comiteetje

 

6 - i --> etje

Als een woord eindigt op een i, voeg je -etje aan het woord toe om het te verkleinen. 

taxi - taxietje

 

7 - y (zonder klinker ervoor) of u (uitgesproken als oe) --> 'tje

Als een woord eindigt op een y (zonder klinker ervoor) of u (uitgepsroken als oe), voeg je -'tje toe aan het woord om het te verkleinen. 

jury - jury'tje
sudoku - sudoku'tje

Let op: als het woord een afkorting is of cijfers bevat moet je ook -'tje toevoegen. 

  Vuistregels

De basisregels voor het spellen van verkleinwoorden zijn:

 • Als de laatste klank van een woord klinkt als: k, f, g, p of t voeg je -je toe aan het woord.
 • Woorden met andere eindklanken eindigen meestal op -tje.

Er zijn ook aardig wat uitzonderingen op deze basisregels:

 • -ing --> inkje of ingetje
 • -m --> mpje
 • -b, -g, -l, -m, -n, -r (en soms -p) met een beklemtoonde korte klinker ervoor --> dubbele medekinker +etje
 • lang klinkende -a, -o, -e, -u --> dubbele medeklinker +tje
 • -é --> eetje 
 • -i --> etje
 • -y (zonder klinker ervoor) of -u (uitgesproken als oe) --> 'tje

  Voorbeeldvraag

Schrijf het verkleinwoord van de volgende woorden op. 

a. protegé
b. lieveling
c. panorama

 

Uitwerking

a. protegé - é + eetje = protegeetje
Als een woord eindigt op é, haal je é van het woord af en voeg je -eetje aan het woord toe om het te verkleinen.  

b. lieveling - ing + ingetje = lievelingetje
Als een woord eindigt op -ing haal je -ing van het woord af en voeg je -inkje of -ingetje aan het woord toe om het te verkleinen.

c. panorama + atje = panoramaatje
Als een woord eindigt op een lang klinkende klinker (behalve de i), verdubbel je de klinker en voeg je -tje toe aan het woord om het te verkleinen. 

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis