Basisregels - hoofdlettergebruik

Basisregels - hoofdlettergebruik

  • hoofdletters
  • hoofdlettergebruik

  Theorie

Uitdaging

We kennen hoofdletters en kleine letters, maar wanneer moet je nou eigenlijk hoofdletters gebruiken?

Methode

Er zijn verschillende situaties waarin je een hoofdletter schrijft. De meest voorkomende zijn:

1 - Aan het begin van een zin
Elke hele zin begint met een hoofdletter. Als een zin begint met een apostrof, dan krijg het eerstvolgende woord een hoofdletter. Als zinnen beginnen met een cijfer, dan krijgt het eerstvolgende woord geen hoofdletter.
--> 's Ochtends .... 
--> 4 euro is niet veel voor zoiets moois.

2 - De eerste letter van een naam
Zowel voor- als achternamen schrijven we met een hoofdletter. Tussenvoegsels schrijven we met een kleine letter, tenzij er geen voornaam of voorletter voor staat, in dat geval krijgt het eerste tussenvoegsel een hoofdletter. Initialen (= alleen de eerste letter van een voornaam) schrijven we ook met hoofdletters.
--> Hendrik de Jong, meneer H. de Jong, meneer De Jong, mevrouw Van der Pol, G.A. de Ridder.

3 - Aardrijkskundige namen
Aardrijkskundige namen schrijven we met een hoofdletter, net als de samenstellingen en afleidingen van deze namen. Aardrijkskundige namen zijn onder andere plaatsnamen, streken, landen, werelddelen, rivieren en gebergten.
--> België, Europa, de Maas, Zuidpool, de Himalaya, Amsterdammer, Zuid-Afrikaanse wijn, 's Hertogenbosch.

4 - Namen van talen/dialecten
Namen van talen en dialecten schrijven we ook met een hoofdletter. Ook hier geldt hetzelfde voor samenstellingen en afleidingen van deze namen. 
--> Nederlands, de Nederlandse taal, Limburgs, Duitstalig, Franse les.

5 - Namen van specifieke bevolkingsgroepen
Namen van specifieke bevolkingsgroepen (inclusief samenstellingen en afleidingen) schrijven we met een hoofdletter. Maar let op! Want overkoepelende begrippen voor etnische groepen schrijven we juist weer met een kleine letter.
--> Belg, Noor, Russen, Eskimo, Maya's, Griekse mythe, latino, zigeuners.

6 - Heilige personen en objecten
Personen en zaken die we als heilig beschouwen schrijven we met een hoofdletter. Ook als heilige personen of boeken in samenstellingen of afleidingen voorkomen schrijven we deze met een hoofdletter.
--> God, Boeddha, de Bijbel, Koran, Mariabeeld, Bijbelstudie.

Let wel op! Als je het over 'de Bijbel' hebt en je bedoeld hiermee 'het heilige boek', dan schrijf je dit met een hoofdletter. Maar als je het over een specifiek exemplaar van dit boek hebt, dan schrijf je het met een kleine letter.
--> Nadat ik op zondag naar Bijbelstudie ben geweest, leg ik mijn bijbel altijd in mijn kast. 
Religies en aanhangers van geloof schrijven we met een kleine letter.
--> christenen, boeddhist, islamitsch.

Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt. Zo ben je beter voorbereid en heb je nooit meer stress voor toetsen.

  Vuistregels

De meest bekende regels over hoofdlettergebruik zijn:

1 - Een zin begin je met een hoofdletter.
2 - De eerste letter van een naam schrijf je met een hoofdletter.
3 - Aardrijkskundige namen schrijf je met een hoofdletter.
4 - Namen van talen/dialecten schrijf je met een hoofdletter.
5 - Namen van specifieke bevolkingsgroepen schrijf je ook met een hoofdletter.
6 - Heilige personen en objecten schrijf je ook met een hoofdletter.

  Voorbeeldvraag

Maak deze zinnen correct door op de juiste plaats hoofdletters te schrijven.

mevrouw a. van de berg gaat graag fietsen in zuid-spanje. 's ochtends begint ze meestal met een half uur mediteren. anita is erg geïnteresseerd in het boeddhisme en ze volgt momenteel een cursus over spiritualiteit.

 

Uitwerking

Mevrouw A. van de Berg gaat graag fietsen in Zuid-Spanje. 's Ochtends begint ze meestal met een half uur mediteren. Anita is erg geïnteresseerd in het boeddhisme en ze volgt momenteel een cursus over spiritualiteit.

… meer dan 25.000 leerlingen met
Slimleren oefenen…
… en dat zij Slimleren gemiddeld
beoordelen met een 9,2!
Wil jij ook jouw kind laten kennismaken me Slimleren? Probeer nu onze programma's voor thuis 1 week gratis en vrijblijvend uit.