woorden opdelen in lettergrepen

Basis - woorden opdelen in lettergrepen

  • lettergrepen
  • woorden opdelen in lettergrepen

  Theorie

Uitdaging

Hoe deel je een woord op in lettergrepen?

Methode

Een woord bestaat uit één of meerdere lettergrepen. Een lettergreep is een klankgroep in een woord. Meestal kun je zelf horen wat de lettergrepen in een woord zijn door het woord langzaam uit te spreken. Spreek bijvoorbeeld het woord 'lelijk' eens uit. De lettergrepen hiervan zijn 'le' en 'lijk'.

lelijk: le - lijk 

Als je dit niet hoort zijn er een aantal regels die je kunt volgen om een woord op te kunnen delen in lettergrepen: 

 

1 - klinker + medeklinker + klinker 

Als je een woord hebt waarin er een medeklinker tussen twee klinkers staat, dan splits je het woord op na de eerste klinker. Bijvoorbeeld:

kachel: ka - chel (ch telt hier als één klinker omdat het één klank is)
gevaar: ge - vaar

 

2 - klinker + meerdere medeklinkers + klinker 

Als er meerdere medeklinkers tussen twee klinkers staan, breek je het woord op na de eerste medeklinker. Bijvoorbeeld:

onderwijs: on - der - wijs
conclusie: con - clu - sie

 

3 - samengestelde woorden 

Als het woord een samengesteld woord is, breek je eerste de twee (of meerdere) lossen woorden op. Soms moet je daarna de losse woorden nog opbreken in lettergrepen. Bijvoorbeeld:

boomstronk: boom - stronk
zomerhuis: zo - mer - huis

 

Let op: alle lettergrepen moeten makkelijk kunnen worden uitgesproken. Bijvoorbeeld:

doperwten: dop - er - wten (incorrect, je kunt 'wt' niet goed uitspreken)
doperwten: dop - erw - ten (correct)

  Vuistregels

  • medeklinker tussen twee klinkers --> splits het woord op na de eerste klinker
  • meerdere medeklinkers tussen twee klinkers --> splits het woord op na de eerste medeklinker
  • samengesteld woord --> breek eerst het woord op in losse woorden en splits daarna de losse woorden op

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis