Verschil - persoonlijk & bezitte...

Verschil - persoonlijk & bezittelijk voornaamwoord

  • persoonlijk voornaamwoord
  • bezittelijk voornaamwoord
  • voornaamwoord

  Theorie

Uitdaging

Wat zijn de verschillen tussen het persoonlijk voornaamwoord en het bezittelijk voornaamwoord?

Methode

Een persoonlijk voornaamwoord is een woord dat (meestal) verwijst naar een levend wezen (persoonlijk).

Een bezittelijk voornaamwoord is een woord dat een relatie aangeeft tussen een zelfstandig naamwoord en een persoon, dier of instantie (bezittelijk).

In het volgende overzicht kan je zien wat de verschillende persoonlijke & bezittelijke voornaamwoorden zijn en hoe je deze spelt in de verschillende situaties:

 

                             Persoonlijk voornaamwoord       Bezittelijk voornaamwoord

Persoon                Ond. vorm     Niet-ond. vorm       Niet-zelfst.                     Zelfst.

1e enkelvoud        ik                     mij (me)                  mijn, m'n                       mijne

2e enkelvoud        jij (je)               jou (je)                    jouw, je                          jouwe     

3e enkelvoud        hij, zij, het, u  hem, haar, u           zijn, z'n, haar, d'r, uw     zijne, hare, uwe

1e meervoud        wij (we)            ons                          ons, onze                       onze

2e meervoud        jullie, u             jullie, u                    jullie, je, uw                   uwe

3e meervoud        zij (ze)              hen, hun (ze)          hun                                 hunne

 

Bedenk altijd goed of je te maken hebt met een persoonlijk voornaamwoord of een bezittelijk voornaamwoord en bepaal vervolgens de correcte spelling.

  Vuistregels

Een persoonlijk voornaamwoord is een woord dat (meestal) verwijst naar een levend wezen (persoonlijk) en de spelling is afhankelijk van:

  • de persoon en getal (1e, 2e of 3e, enkelvoud of meervoud),
  • het geslacht (mannelijk, vrouwelijk of onzijdig) en
  • of het voornaamwoord het onderwerp in de zin is of een andere functie heeft.

Een bezittelijk voornaamwoord is een woord dat een relatie aangeeft tussen een zelfstandig naamwoord en een persoon, dier of instantie (bezittelijk) en de spelling is afhankelijk van:

  • de persoon en getal (1e, 2e of 3e, enkelvoud of meervoud),
  • het geslacht (mannelijk, vrouwelijk of onzijdig) en
  • of het voornaamwoord zelfstandig is of niet-zelfstandig is.

  Voorbeeldvraag

Welk voornaamwoord hoort in welke zin te staan?

a. Wil ..... (1) me even die kop suiker aangeven?
b. Ik vind dat Leo best mag weten dat dat ..... (2) verantwoordelijkheid is.
c. Die nieuwe messenset die bezorgd is zal ongetwijfeld van ..... (3) zijn, ouwe carnivoor!

- jouw
- jou
- je

 

Uitwerkingen

a. Wil je me even die kop suiker aangeven?
b. Ik vind dat Leo best mag weten dat dat jouw verantwoordelijkheid is.
c. Die nieuwe messenset die bezorgd is zal ongetwijfeld van jou zijn, ouwe carnivoor!

Word beter in de kernvakken en leer al je woordjes.

Probeer nu gratis